« Späť

IG 2018 - MPKS - Informačná kampaň o separácii odpadu na festivale Campfest

IG 2018 - MPKS -  Informačná kampaň o separácii odpadu na festivale Campfest

Zámerom projektu bolo zhotovenie a umiestnenie informačných tabúľ o separácii odpadu v areáli ranča v Kráľovej Lehote. V priebehu projektu mladí dobrovoľníci navrhli inštaláciu zberného kontajnera určeného výhradne len na plastové PET fľaše a umiestnili ho na vysoko frekventované miesto v areáli festivalu. Plastové fľaše predstavujú objemovo najväčšiu časť plastového odpadu, ktorý bolo treba odseparovať, preto sa  tento krok zdal z hľadiska efektivity zásadný. Dobrovoľníci sa rozhodli kontajner svojpomocne zhotoviť z materiálu, ktorý mali pri organizácii festivalu k dispozícii.

V prípravnej fáze projektu dobrovoľníci vytvorili presný obsah informačnej tabule o separácii plastov, navrhli obsah informácie pre zberný kontajner na plastové fľaše. Obidva návrhy na tabule poslali grafikovi na grafické spracovanie a tabule poslali do tlače aby boli pripravené na inštaláciu v areály.

Samotná informačná kampaň prebiehala počas celého trvania festivalu CampFest a konferencie Danielova Generácia, ktorá zahŕňa 10 – dňový pobyt cca 200 dobrovoľníkov na mieste konania festivalu pred, počas aj po festivale a praktickú prípravu a realizáciu festivalu.
Počas prípravného stretnutia dobrovoľníkov prebehlo školenie o zásadách a spôsobe triedenia odpadu v areáli. Dobrovoľníci boli z nových tabúľ tak nadšení, že sa sami iniciatívne vybrali v deň príchodu účastníkov CampFestu k radom čakajúcich ľudí na registrácii s tabuľami v rukách a osobne im vysvetľovali, ako separovať. Tím dobrovoľníkov potom osadil informačné tabule a zberný kontajner na plastové fľaše. Tento tím zároveň zabezpečoval rozmiestnenie smetných košov a pravidelný zber odpadkov z areálu. Po skončení festivalu dobrovoľníci pod vedením svojich vedúcich skontrolovali a dodatočne ešte vytriedili odpad a odovzdali ho firmám zabezpečujúcim zber, odvoz a likvidáciu odpadu. Tabule boli bezpečne uložené tak, aby sa mohli používať na CampFeste, prípadne aj na iných akciách aj nasledujúce roky.

 

Fotky z podujatia

Viac