« Späť

IG 2018 - Malacky - V zdravom tele zdravý duch

IG 2018 - Malacky - V zdravom tele zdravý duch

Realizácia projektu sa začala formou animátorských stretiek. Následne spoločenstvo oslovilo zastupiteľov mesta Gbely a riaditeľa ZŠ Gbely, s prosbou o pomoc pri realizácii projektu  a poskytnutím  priestoru. Ďalej oslovili ľudí, ktorí majú skúsenosti s prípravou prekážkovej trate -  Spartan Race, aby pomohli pri zhotovení trate pre deti.

Hlavnou časťou celej akcie bola 1,5 km trať poskladaná z rôznych prekážok. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Počas celej akcie prebiehala súťaž o najväčšieho spaľovača kalórií a to takou formou, že každé dieťa nosilo na krku kartičku a v areáli boli rôzne stanoviská ako napríklad jumping, skracovačky, beh, drepy a iné podobné športové aktivity.  V zdravom bufete, kde sa ľudia mohli ponúknuť ovocným šalátom, zeleninovými špízami alebo zdravými nápojmi, bola vyhradená hodinka pre tvorenie a modelovanie zvieratiek z  ovocia, ktoré si mohli vyskúšať všetky deti.  Pre deti bolo pripravené taktiež maľovanie na tvár a jumping. Rodičia sa mohli niečo naučiť počas prednášky od zdravotnej sestry na tému prvá pomoc pri detských poraneniach. 

Fotky z projektu

Viac