« Späť

IG 2018 - Bárka - Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov

IG 2018 - Bárka - Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov

Zámerom projektu bolo povzbudiť mladých v spoločenstve k spolupráci pri vedení tvorivých workshopov s deťmi. Tiež aktivizovať mladých ľudí zo spoločenstva, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou prispeli k skvalitneniu kultúrno-spoločenského života v obci a zachovaniu ľudových tradícií. Tieto ciele sa podarilo naplniť cez 2 zrealizované workshopy a následne 2 vystúpenia zboru na podujatiach v obci.

Realizácia projektu prebiehala počas 2 workshopov, kde sa deti učili šiť sukne a aj maľovať tričká a následne v zhotovených sukničkách absolvovali  2 verejné vystúpenia zboru na podujatiach v obci.

Počas prípravnej fázy projektu prebiehal nákup materiálu na šitie sukní, zozberanie mier detí a príprava jednoduchých strihov. Následne prebehli 2 workshopy, počas ktorých boli deti zapojené do samotného zhotovovania sukničiek. Inštruktáž pre detičky robili šikovné krajčírky.  Išlo o vystrihnutie modelov, šitie sukní, navliekanie gumy do pásov, skúška sukne a žehlenie. Hotové sukničnky boli použíté pri vystúpení zboru nedeľu 6.5.2018 a 5.7.2018. 

Fotky z projektu

Viac