« Späť

Deň otvorených dverí na Katarínke

Deň otvorených dverí na Katarínke

V stredu 5. júla sa na Katarínke organizuje Deň otvorených dverí. Toto podujatie sa koná každý rok. Tento rok však bude výnimočný tým, že verejnosti bude sprístupnená zrekonštruovaná a skolaudovaná veža nielen na vyhliadku do širokého okolia, ale aj ako ukážka dobrovoľníckej práce mladej generácie, ktorá svojim úsilím a prácou dokázala verne zrekonštruovať podlažia a schodiská veže do podoby, aká bola v prvej polovici 18. storočia.

Od začiatku prípravných prác v rokoch 2009-2010 až dodnes: Tony ručne vykresaných dubových trámov, stovky metrov štvorcových hobľovaných dubových fošní, konzervovaný a škárovaný interiér, okná i koruna veže a viac než 16 stoviek dobrovoľníkov svedčia o tom, že aj dnes sa ešte dejú zázraky a nezištne sa darí zachraňuovať pamiatky.

Program:
10.30 slávnostná sv. omša
11.45 posvätenie zrekonštruovanej veže
12.15 historické divadlo pred kostolom
od 13.00 občerstvenie
od 13.00 tvorivé dielne a cechy
od 14:00 sprevádzanie
V čase od 13.00 budú organizované prehliadky veže so sprievodcom. 

Viac info na stránke http://www.katarinka.sk/

Viac