« Späť

Darujte 2% pre SPOLOČENSTVÁ

Darujte 2% pre SPOLOČENSTVÁ

Darujte 2% z dane pre SPOLOČENSTVÁ a prácu s mládežou, je to INVESTÍCIA, ktorá sa VRÁTI!

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu venujete (2%, 3%) z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich ZKSM, podporíte a pomôžete zefektívniť SYSTEMATICKÚ PRÁCU S MLÁDEŽOU na Slovensku.
Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich podporovali, vzdelávali, viedli k spolupráci a tak pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.
Zastrešujeme viac ako 10 290 MLADÝCH v takmer 380 SPOLOČENSTVÁCH, ktoré vytvárajú pre mladých príležitosti pre ich osobnostný rozvoj a rast. Spoločenstvo predstavuje  pre mladých BEZPEČNÝ PRIESTOR prijatia a lásky, kde v kruhu rovesníkov môžu nachádzať svoju identitu a zmysel života.

Viac informácií nájdete na: http://www.zksm.sk/web/zksm/ako-nas-podporit/-/journal_content/56/28978/2590710

Viac