« Späť

ZKSM má nového predsedu

ZKSM má nového predsedu

Počas uplynulého víkendu sa uskutočnila Celoslovenská rada ZKSM. Vedúci oblastných centier z celého Slovenska sa stretli vo Važci v Otcovej stodole, aby svojim hlasom rozhodli o ďalšom fungovaní ZKSM. Medzi najdôležitejšie body programu patrila voľba nového predsedu ZKSM. Po dlhoročnom pôsobení Jána Buca v tejto funkcii bol Celoslovenskou radou ZKSM zvolený Eduard Filo.

Čítajte viac v tlačovej správe https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190909039&fbclid=IwAR0HUwYtHYeFHXu2ZdZS2xTArex6_scl3mO3f1qL6q7Lnr36qWzGzudimws

 

Viac