« Späť

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing je metóda, vďaka ktorej môžete dať, ale aj dostať naozaj veľa...

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže organizuje vzdelávací program: Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladýchTýmto programom získate ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Program veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení.

Na konci programu si osvojíte kompetencie kouča a budete ich vedieť cielene využívať v praxi.

Školenie je veľmi praktické a v celkovej cene 349 Eur, ktorá je neporovnateľná s komerčnou ponukou, kde sa za podobný program oveľa viac, je zahrnutých 4+3+3 dni aj s ubytovaním a stravou.

Program sa bude konať pod vedením profesionálneho a skúseného lektora Tomáša Pešeka, ktorý je súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

Podrobnejšie informácie o programe nájdete tu: http://www.ozviac.sk/event/koucing-ako-specificka-metoda-sprevadzania

Prihlasovanie do 18.10. 2019, alebo do naplnenia kapacity tu: https://viac.typeform.com/to/vO9CG1
(Po prihlásení bude zároveň prebiehať výber účastníkov vzdelávania.)

TERMÍNY PROGRAMU:
13. - 16. 11. 2019
16. - 18. 1. 2020
12. – 14. 3. 2020

Miesto: Ústie nad Priehradou a Zuberec

Po absolvovaní programu získate Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.(Akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.)

Zároveň v prílohe posielam propagačný materiál k programu. Prosím Ťa o posunutie informácie o programe medzi partnerov a kolegov.

Ďakujem a prajem Ti pekný deň :)

Ľubka

Viac