« Späť

OC Trenčín - Stretko Beluša: Má to zmysel

OC Trenčín - Stretko Beluša: Má to zmysel

Náplňou projektu Má to zmysel bolo vytvorenie propagačného videa s cieľom poukázať na dôležitosť práce s mládežou. Prostredníctvom videa (link na video: https://drive.google.com/file/d/0ByGbriJvdJpFUkJ1cmRZSGw5ekE/view) chceli členovia Stretka Beluša zvýšiť povedomie o oblasti práce s mládežou nielen vo všeobecnosti, ale najmä u samotnej mládeže a motivovať ju tak k rozhodnutiu zapojiť sa do aktivít a spolupodieľať sa na ich organizovaní. Video je spracované vo forme krátkych vyjadrení od rôznych skupín ľudí - či už samotných pracovníkov s mládežou, ale aj iných mladých ľudí, ktorí sa na túto prácu pripravujú alebo sa inak venujú danej problematike.

Účastníci získali vzácnu príležitosť vyjadriť svoj názor na prácu s mládežou. Taktiež sa naučili ako vystupovať, hovoriť a komunikovať počas tvorby audiovizuálneho diela.

Viac