« Späť

OC Trenčín JUH - spoločenstvo Južania: Stretnutie dekanátnych zástupcov nitrianskej diecézy

OC Trenčín JUH - spoločenstvo Južania: Stretnutie dekanátnych zástupcov nitrianskej diecézy

Cielom projektu bolo zorganizovať stretnutie dekanátnych zástupcov projektu Lifenet v Nitrianskej diecéze a vytvoriť priestor na budovanie vzťahov a priateľstiev (neformálna časť stretnutia - tímbuilding, grilovačka, aktivity, hry) ale taktiež počas niekoľkých hodín spoločne pracovať a zamýšlať sa nad našou diecézou a jej aktivitami, plánovať aktivity v jednotlivých dekanátoch, a tak vytvoriť sieť a spoluprácu medzi fungujúcimi spoločenstvami a stretkami v diecéze, predstaviť strategické ciele projektu Lifenet, rozdeliť si úlohy na ďalšie obdobie v rámci systematickej práce s mládežou v diecéze.
Medzi konkrétne aktivity pre najbližšie obdobie, o ktorých sa na stretnutí rozprávalo patrila NAŠ - Nitrianska animátorská škola. Keďže v Nitrianskej diecéze zatiaľ neexistuje animátorská škola, spoločenstvá chcú pripraviť a začať konkrétne kroky k jej otvoreniu v budúcom roku. ďalším bodom stretnutia bolo posúvanie mládeže, stretiek a spoločenstiev v dekanátoch. Z mapovacieho formulára projektu Lifenet bolo získaných množstvo podnetov od mládeže, stretiek a spoločenstiev v jednotlivých farnostiach, ktoré majú záujem o pomoc. Spoločenstvá chcú tieto podnety spracovať a strategicky plánovať konkrétne aktivity, ktoré im pomôžu v raste a formácií. Na stretnutí sa riešili aj evanjelizačné aktivity v diecéze - podujatie "Žatva" - víkendové evanjelizačné podujatie v dekanáte Bánovce nad Bebravou, ktoré sa konalo v júni 2016 v rámci posúvania diecézy a spolupráce troch veľkých spoločenstiev v tomto regióne. 

Viac