« Späť

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Južania

Predstavujeme vám spoločenstvá ZKSM - Spoločenstvo Južania

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi, Spoločenstvo Južania je celkom bohaté na členov, myslím, že ich máte takmer 50. Mohol by si nám povedať niekoľko slov (história, vízia, služba,...) o tomto spoločenstve, ktoré ty ako vedúci iste poznáš najlepšie?

V súčasnosti máme v skupinkách, ktoré tvoria základňu spoločenstva 40 ľudí. Prevažne ide o stredoškolákov, vysokoškolákov, no v poslednom čase prišlo do spoločenstva viacero manželských párov s deťmi, čomu sa tešíme. Spoločenstvo v tejto podobe s víziou vediem asi 7 rokov. Pred tým, než sa sformovala vízia fungovalo viacero skupiniek v našej farnosti pod vedením kňaza, ktorý naštartoval mnohých z nich. Taktiež vytvoril priestor pre modlitbu chvál a veľa času venoval mladým v našej farnosti. V tom čase, okolo roku 2003, som prešiel cez osobné obrátenie a stal som sa členom jednej zo skupiniek. Po niekoľkých rokoch zmien (preloženie kňaza, manželstvá, školy) sme viacerí animátori na víkendovke pod vedením ľudí zo spoločenstva pri Dóme sv. Martina pomenovali víziu, ktorá znie „Aby každý občan Považia žil osobný vzťah s Ježišom v spoločenstve ľudí“. V súčasnosti je služba nášho spoločenstva veľmi pestrá: ľudia zo spoločenstva vedú detský zbor, mládežnícky zbor, hudobný sprievod pri farských adoráciách, mládežnícke sv. omše, prípravu birmovancov, otvorené farské modlitby chvál, stretnutia spoločenstiev vo farnosti a pod. Čo sa týka služby mimo farnosti, je to najmä pomáhanie pri rozbiehaní stretnutí, kurzy Základov kresťanského života (kurz Filip), evanjelizácie vo farnostiach. 

 

Vaše spoločenstvo sa nachádza v Trenčíne, v meste, kde je veľké pole pôsobnosti a mnoho možností pre mladých, ako tráviť voľný čas alebo sa nejako realizovať. Poznáš tu viac spoločenstiev, ktoré sa venujú mladým, alebo je vaše spoločenstvo skôr výnimkou vo vašom okolí?

Áno, je tu veľa možností. Na našom sídlisku, resp. farnosti je naše spoločenstvo jediné, ktoré sa venuje mladým. V meste funguje UPaC, venujúce sa vysokoškolskej mládeži a potom sú tu menšie stretká a spevácke zbory.

 

Spolupracujete ako spoločenstvo aj s inými organizáciami, resp. spoločenstvami? Ako vyzerá spolupráca spoločenstiev vo vašom regióne?

Vo farnosti spolupracujeme najmä s stretkami pre manželov a občianskym združením Južanček. V Trenčíne to je Centrum pre rodinu a v regióne sú to viaceré väčšie spoločenstvá ako napr. Nové Mesto, rEVOLution (Bánovce nad Bebravou), Skala a pod. Ide o dlhodobú spoluprácu, ktorej ovocím sú podujatia Deň spoločenstiev v regióne, Strategické modlitby, Žatva.

 

Čo najviac dáva spoločenstvo tebe osobne, čo je pre teba najväčšou motiváciou venovať svoj čas spoločenstvu? A prezraď nám, ako je možné zladiť úlohu otca, manžela, poslanca, angažujúceho sa kresťana a ešte k tomu aj vedúceho spoločenstva?

Pre mňa je spoločenstvo základná bunka farnosti. Ja som prostredníctvom spoločenstva spoznal Ježiša Krista osobným spôsobom, objavil som svoje dary a talenty, našiel hlboké vzťahy a to ma tiež priviedlo do ZKSM – práce, ktoré mám rád. Chcem sa deliť s týmto bohatstvom, a preto sa snažím sprostredkovať bohatstvo spoločenstva ďalším ľuďom. Prvotná Cirkev prežívala veľmi autenticky silu a potrebu spoločenstva a ako kresťania potrebujeme aj my v tejto dobe vydávať podobné svedectvo.

 


Ako je to možné zladiť? Stále sa v tom učím a niekedy zlyhávam. Myslím, že jedna z vecí, ktoré mi v tom pomáhajú je Leadership - vodcovstvo. Dlho sa venujem tejto téme aj pracovne. Podstatou vodcovstva je uvoľňovanie ďalších ľudí do ich potenciálu a osobného poslania. Snažím sa veľa investovať do ľudí – vzťahov, rozvoja, sprevádzania. To spôsobuje, že nie som sám na všetky tie veci a ľudia okolo mňa ich robia dokonca lepšie ako ja (samozrejme na manželstvo tento princíp nepoužívam :)). Ja sa následne venujem udržiavaniu vízie, networkingu, rozvoju lídrov a sprevádzaniu ľudí.

 

Čo predstavuje evanjelizácia pre vaše spoločenstvo? Aký spôsob odovzdávania evanjelia mladým dnes je podľa teba najlepší?

V poslednom čase znamená evanjelizácia pre nás veľmi veľa. Snažíme sa oveľa viac vychádzať „von“, ako byť zameraný len do vnútra. Samozrejme, má to veľký súvis (evanjelizácia a pastorácia). Prostriedky evanjelizácie sú pre nás najmä kurzy Filip a Žatva. V súčasnosti premýšľame, ako sa dostať na stredné školy a aké programy tam priniesť.

Aký spôsob evanjelizácie je pre mladých najlepší? To sa pýtam našich mladých aj ja, nakoľko novej generácii mladých až tak nerozumiem. Myslím si, že je to autentickosť, záujem, kvalita, vytvorenie dôvery, ich jazyk...

 

Byť lídrom spoločenstva so sebou prináša váhu zodpovednosti, vyžaduje si schopnosť rozlišovať a zároveň vedieť sa starať o ľudí. Aké vlastnosti a hodnoty by mali byť vlastné dobrému lídrovi? Ako si ty prijal, resp. vstúpil do líderstva?

Mal by mať Víziu a vnútorný oheň, mal by vedieť uvoľňovať v ľuďoch potenciál, dary, poslanie.

Potom sú to čnosti ako veľkodušnosť, pokora, rozhodnosť, čestnosť a iné. Mal by ísť príkladom a byť inšpiráciou. Ja som sa do vodcovstva dostal tak, že som bol zvolený a od vtedy som už v spoločenstve voľby nerobil :)

 

Vieme o tebe, že sa angažuješ vo viacerých projektoch, spolupracuješ s mnohými organizáciami a združeniami, často sa stretávaš s ľuďmi... Keď sa pozrieš na spoločenstvá na Slovensku, čo vidíš? V čom je ich najväčší potenciál a v čom sú ich najväčšie úskalia?

Potenciál každého spoločenstva je veľký. Spoločenstvo je miesto, kde sa dá ísť na hĺbku v poznávaní Boha, vo vzťahoch, v objavovaní darov a rásť do zrelosti. Každé spoločenstvo môže následne prinášať vplyv vo svojej farnosti, obci a meste. Potenciál slovenských spoločenstiev môže byť aj v tom, že sú na mnohých miestach. To môže meniť regióny a ovplyvňovať národ. Slovensko má špecifické miesto v Božom pláne a spoločenstvá v ňom zohrávajú dôležitú rolu, ale o tom niekedy inokedy :)

Najväčšie úskalia sú podľa mňa v uzavretosti a „odrezanosti“ od iných spoločenstiev, v pýche a vlastnom egu lídrov, vtedy keď sa spoločenstvo zastaví na nejakej úrovni a nechce ísť ďalej, keď robí veci a zmýšľa ako pred 15 rokmi.

 

Máš krásnu rodinku, ktorú tvoríš s  manželkou Blažkou a vašimi dvoma malými synmi. Zaujímalo by ma, aké inšpirácie, podnety pre tvoje spoločenstvo nachádzaš v manželstve a opačne.

Vodcovstvo je do veľkej miery aj o otcovstve. Veľkú inšpiráciu objavujeme a spoznávam v otcovstve voči mojim deťom a taktiež je to aj opačne vo vzťahu k nebeskému Otcovi. Myslím, že ako otec svojich synov som oveľa lepšie pochopil lásku nebeského Otca voči mne. Inšpirácie z manželstva do spoločenstva by sa dali pomenovať ako vernosť (poznám viacerých ľudí čo chodia zo spoločenstva do spoločenstva, ale nie vždy to je dobré; vytrvalosť - už veľa krát som premýšľal či to má zmysel venovať sa spoločenstvu, najmä v ťažkých časoch... a má to zmysel :), prejavovať úctu, lásku a pod.

 

Na záver nám ešte prezraď, keby si mohol vidieť tvoje spoločenstvo o desať rokov, čo by si chcel vidieť?

Chcem vidieť spoločenstvo odkiaľ budú vychádzať zrelí ľudia pripravení meniť svoje okolie. Spoločenstvo, ktoré bude schopné slúžiť farnosti a farníkom v rôznych oblastiach. Chcem, aby spoločenstvo bolo miesto, v ktorom bude chcieť byť každý, lebo to bude tak veľmi príťažlivé. O 10 rokov bude tak vplyv spoločenstva v meste a regióne poznateľný na toľko, že o aktivitách spoločenstva budú písať regionálni novinári, vedieť starostovia, tretí sektor, neveriaci. Túžim, aby naše spoločenstvo podporovalo a viedlo k spolupráci ďalšie spoločenstvá v regióne. Ďalšie konkrétne veci si zatiaľ nechám pre seba :)

 

Viac os spoločenstve Južania sa dozviete na stránke www.juzania.webnode .sk 

Viac