Ponuka ubytovania: Chata PRIMULA v ROHÁČOCH

Chata PRIMULA v ROHÁČOCH ponúka ubytovanie a stravovanie pre rôzne druhy pobytov pre kresťanské spoločenstvá,lyžiarske kurzy, školy v prírode, detské tábory, rekondičné pobyty, firemné akcie, športové sústredenia, rodinné oslavy a iné služby. -1,5 km od chaty je najznámejšie lyžiarske stredisko ROHÁČE - SPÁLENA so sezónou až do konca apríla - 7 km ZUBEREC a lyžiarske stredisko...
Čítaj ďalej o Ponuka ubytovania: Chata PRIMULA v ROHÁČOCH »

CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ

Zahlasujte za projekt  zameraný na vzdelávanie mladých mužov k tradičným mužským vzorom a hodnotám ako pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť, zodpovednosť a pod. V rámci projektu budú organizované p odujatia,  prednášky, rozhovory, príklady dobrej praxe, ktoré majú  rozvíjať u mužov tradičné mužské hodnoty a následne ich aplikovať do praxe cez manuálnu prácu a...
Čítaj ďalej o CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ »

Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých

Občianské združenie V.I.A.C. pripravuje vzdelávaci program s názvom Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých.  Tento program je určený pre pracovníkov s mládežou, ktorí majú úprimný záujem o mladého človeka. Chcú mu dávať priestor aby sa naučil nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Práve o tomto je koučovací prístup v práci...
Čítaj ďalej o Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých »

Oceňovanie dobrovoľníctva v ZKSM za rok 2018

Drahí priatelia, členovia ZKSM, v tomto roku sme sa rozhodli špeciálne oceniť a vydvihnúť službu a aktivity našich dobrovoľníkov zo spoločenstiev  ZKSM.  Preto sme pre našich členov pripravili ocenenie s názvom "ĽUDIA DOBREJ VÔLE". Veríme že aj týmto ocenením  vyzdvihneme službu a činnosť našich členov a ukážeme aj verejnosti, ako sa mladí zapájajú do konania...
Čítaj ďalej o Oceňovanie dobrovoľníctva v ZKSM za rok 2018 »

IG 2018 - Nitra - It´s Possible - Mladí mladým

Cieľom projektu bolo vytvorenie stratégie pre prácu s mládežou dneška. Výstupom realizácie projektu bol vypracovaný dokument Stratégia pre prácu s mládežou v podaní mladých dobrovoľníkov. V rámci programu zameraného na prípravu dokumentu o stratégii pre prácu s mládežou odzneli aj krátke inšpiratívne prednášky na témy: Buď celistvý, Zahoď strach. Počas projektu prebiehala aj nočná...
Čítaj ďalej o IG 2018 - Nitra - It´s Possible - Mladí mladým »

IG 2018 - OC Trenčín Juh - Farský deň

Praktický výstup projektu spočíval v organizácií celodenného podujatia s názvom “Farský deň”. Išlo o podujatie organizované výlučne mladými ľuďmi, ktorých iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť a aktivity spočívajúce v práci s mladými ľuďmi a rozvíjaní komunitného života na sídlisku Juh. “Farský deň” mal charakter zábavno-kultúrno-spoločenského...
Čítaj ďalej o IG 2018 - OC Trenčín Juh - Farský deň »

IG 2018 - Bánovce nad Bebravou - Mladí pre mesto

Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na to, že v meste Bánovce nad Bebravou a okolí žijú aktívni mladí ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať svojmu mestu a jeho obyvateľom, a tento fakt pretaviť aj do konkrétnych skutkov. Mladí dobrovoľníci realizovali projekt v spolupráci s ďalšími organizáciami a iniciatívami v meste a tiež v spolupráci s mestom. Zúčastnilo sa ho 13 mladých ľudí, ktorí...
Čítaj ďalej o IG 2018 - Bánovce nad Bebravou - Mladí pre mesto »

IG 2018 - MPKS - Videokampaň Premeniť

Zámerom projektu bolo natočenie, spracovanie, uverejnenie a šírenie videí o hodnote kresťanskej práce s mládežou.  Videa a relácie  sa natáčali počas konania  konferencie Mobilizácia. Na konferenciu boli pozvaní rôzni kresťanskí služobníci a hovorili o tom, akú premenu prinášajú vo svojom okolí a akú premenu ešte túžia uvidieť. Pozvaní hostia hovorili na rôzne témy napr. o...
Čítaj ďalej o IG 2018 - MPKS - Videokampaň Premeniť »

IG 2018 - MPKS - Informačná kampaň o separácii odpadu na festivale Campfest

Zámerom projektu bolo zhotovenie a umiestnenie informačných tabúľ o separácii odpadu v areáli ranča v Kráľovej Lehote. V priebehu projektu mladí dobrovoľníci navrhli inštaláciu zberného kontajnera určeného výhradne len na plastové PET fľaše a umiestnili ho na vysoko frekventované miesto v areáli festivalu. Plastové fľaše predstavujú objemovo najväčšiu časť plastového odpadu, ktorý bolo...
Čítaj ďalej o IG 2018 - MPKS - Informačná kampaň o separácii odpadu na festivale Campfest »

IG 2018 - Bárka - Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov

Zámerom projektu bolo povzbudiť mladých v spoločenstve k spolupráci pri vedení tvorivých workshopov s deťmi. Tiež aktivizovať mladých ľudí zo spoločenstva, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou prispeli k skvalitneniu kultúrno-spoločenského života v obci a zachovaniu ľudových tradícií. Tieto ciele sa podarilo naplniť cez 2 zrealizované workshopy a následne 2 vystúpenia zboru na podujatiach v...
Čítaj ďalej o IG 2018 - Bárka - Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov »

IG 2018 - Malacky - V zdravom tele zdravý duch

Realizácia projektu sa začala formou animátorských stretiek. Následne spoločenstvo oslovilo zastupiteľov mesta Gbely a riaditeľa ZŠ Gbely, s prosbou o pomoc pri realizácii projektu  a poskytnutím  priestoru. Ďalej oslovili ľudí, ktorí majú skúsenosti s prípravou prekážkovej trate -  Spartan Race, aby pomohli pri zhotovení trate pre deti. Hlavnou časťou celej akcie bola...
Čítaj ďalej o IG 2018 - Malacky - V zdravom tele zdravý duch »

Stretnutia s vedúcimi spoločenstiev

Drahý/á vedúci/vedúca spoločenstva, opäť Ťa srdečne pozývame na STRETNUTIA VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV V REGIÓNE, ktoré sa uskutočnia na východnom (PREŠOV) a strednom (VAŽEC) Slovensku . Ak si sa nezúčastnil stretnutia v Trnave, prosím vyber si miesto, ktoré Ti hlavne geograficky, prípade časovo najviac vyhovuje. Toto stretnutie bude zamerané na pomoc v hľadaní vízie a...
Čítaj ďalej o Stretnutia s vedúcimi spoločenstiev »

Príručka pre dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo je jednou z prioritných oblastí našej činnosti. Všetky aktivity, podujatia, projekty a systematická práca s mládežou a deťmi je postavená na dobrovoľníckej činnosti mladých, ktorí sa rozhodli angažovať sa a spolupracovať na aktivitách našej organizácie bez nároku na finančnú odmenu za svoju činnosť. Mladých ľudí, ktorí reagujú na naše pozvania a prichádzajú na podujatia...
Čítaj ďalej o Príručka pre dobrovoľníkov »

Mimoriadny interný grant ZKSM

Vďaka dodatočnej podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorú ako ZKSM v tomto roku ešte dostaneme, vyhlasujeme MIMORIADNY INTERNÝ GRANT na podporu aktivít našich spoločenstiev. Túto výzvu sme nazvali "ROZŠÍR SVOJE SRDCE" a je zameraná na dve oblasti. Na rast spoločenstva samotného a na službu a aktivity spoločenstva "do vonku"....
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant ZKSM »

Kurz H2O - Cesta viery

Milý animátor, vedúci spoločenstva, stretka, pripravili sme pre tvoje spoločenstvo evanjelizačný kurz H2O – Cesta viery. Je to evanjelizačný video-seminár, ktorý obsahuje 9 kvalitných 30-minutových filmov v HD kvalite so slovenským dabingom. Spája sa v nich dramatický príbeh so sviežim vyučovaním, ktoré nás krok po kroku vedie na ceste odhaľovania pravdy o osobe Ježiša Krista....
Čítaj ďalej o Kurz H2O - Cesta viery »

Godzone tour 2018

Aj tento rok sa už po 10. krát na Slovensku chystá evanjelizačné Godzone tour. Bude sa ako už tradične konať v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Názor tohtoročného turné je: CHCEME VIAC? Bude sa konať v týchto mestách:  12.11.2018 POPRAD 13.11.2018 KOŠICE 14.11.2018 ŽILINA 15.11.2018 BANSKÁ BYSTRICA 16.11.2018 BRATISLAVA   VSTUPNÉ JE ÚPLNE ZADARMO! Viac...
Čítaj ďalej o Godzone tour 2018 »

Hľadáme dobrovoľníka do metodického tímu ZKSM

Máš nápad na tému, ktorá je aktuálna pre dnešného mladého človeka? Vieš ju rozpracovať a pripraviť k tomu rôzne zaujímavé aktivity? Máš kreatívne nápady na stretká? Chcel by si spolupracovať v našom tíme ZKSM? Hľadáme práve teba! Pridaj sa k nám do metodického tímu ZKSM.  Ozvi sa nám na adresu media@zksm.sk a radi sa s tebou stretneme a dohodneme ďalšie kroky v...
Čítaj ďalej o Hľadáme dobrovoľníka do metodického tímu ZKSM »

K čomu nás Boh povoláva?

Spoločenstvo Pavol pozýva na novembrové otvorené stretnutie na tému:  K čomu nás Boh povoláva? Hosť: o. Michal Zamkovský  ThLic. Ing. Michal Zamkovský, CSsR je vicerektorom kláštora redemptoristov v Podolínci (Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa) a misionárom milosrdenstva. Narodil sa v roku 1948 v Toporci, tajne študoval teológiu v Poľsku a v roku 1980 bol...
Čítaj ďalej o K čomu nás Boh povoláva? »

PROJEKT JE ZMENA

Záleží Vám na Vašom okolí a chcete vedieť ako reálne meniť veci k lepšiemu?  IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ponúka akreditované vzdelávanie s názvom „PROJEKT JE ZMENA I.“ pre mladých vedúcich vo veku 15 – 19 rokov (vrátane). Školenie je vedené formou neformálneho vzdelávania a obsahovo sa dotýka projektového manažmentu, tímovej práce, participácie, vyjednávania,...
Čítaj ďalej o PROJEKT JE ZMENA »

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života organizuje už 17. ročník tejto celoslovenskej kampane s podporou a požehnaním otcov biskupov s cieľom pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a stimulovať verejnú mienku v prospech ochrany života od počatia.  Duchovnú stránku kampane predstavuje spomienka na zomrelé nenarodené deti najmä v čase okolo 2. novembra, v deň...
Čítaj ďalej o Sviečka za nenarodené deti »

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“

Spoločenstvo Pavol pozýva na októbrové otvorené stretnutie, ktoré bude súčasťou programu 20. celoslovenského sympózia Kruciáty oslobodenia človeka.  Téma: „...kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Matúš 6,21) Hosť: o. František Trstenský Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. je katolícky kňaz, rodák z Oravy, publicista. Kňazskú vysviacku prijal...
Čítaj ďalej o „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ »

Seminár UpGrade: Osobné poslanie

ZKSM ponúka spoločenstvám a jednotlivcom program UpGrade, ktorý predstavuje systém praktickej pomoci a rozvoja spoločenstiev.  V rámci toho ponúka rôzn e semináre s otvoreným prihlasovaním pre členov i nečlenov ZKSM. Najbližšie sa bude konať otvorený seminár s názvom Objav svoje osobné poslanie v termíne od 26.-28. 10. 2018 v Otcovej stodole vo Važci.  Seminár „Objav...
Čítaj ďalej o Seminár UpGrade: Osobné poslanie »

Godzone Mužská konferencia

V rámci projektu Godzone sa bude tento rok konať Mužská konferencia v termíne  21. – 22. 9. 2018 . Jej názov je Zrodenie hrdinu.  Konferencia sa bude konať  v Kine Palace v Kúpeľoch Sliač. V programe sa prihovoria: Júlois Slovák, Ivan Petro a Peter Podlesný,  šéfredaktor magazínu Mužom.sk.  Podrobnejší program a informácie o prihlasovaní nájdete na...
Čítaj ďalej o Godzone Mužská konferencia »

Zaujímavé školenia pre pracovníkov s mládežou

Občianske združenie V.I.A.C. pozýva na dve školenia:  Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou -> tento program prináša možnosť rozvíjať lektorské zručnosti tak, aby sa z ľudí, ktorí s mladými priamo pracujú, stali lektori schopní komplexne pripraviť a zrealizovať programy, aby tieto programy prinášali požadované výsledky a aby ľudia, ktorí s mladými priamo...
Čítaj ďalej o Zaujímavé školenia pre pracovníkov s mládežou »

Stretnutie vedúcich spoločenstiev v Trnave

Drahý/-á vedúci/-a spoločenstva, srdečne Ťa pozývame na STRETNUTIE VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV V REGIÓNE TRNAVA. Uskutoční sa 6.10. 2018 v Budove Katolíckej jednoty Slovenska.  Prihlasovať sa môžeš tu ->  REGISTRAČNÝ FORMULÁR Práve ty ako líder spoločenstva si kľúčový vo vedení a ovplyvňovaní mladých na Slovensku a preto organizujeme toto stretnutie. Na čo...
Čítaj ďalej o Stretnutie vedúcich spoločenstiev v Trnave »

Pôst a púť za kňazov

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2017 začne aj tento rok 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pridať sa môže každý. Na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk sú všetky potrebné informácie. Akcia potrvá do 24. októbra. Vrámci nej bude Púť za kňazov v Šaštíne - 29. septembra.   Sv. omšu bude slúžiť otec arcibiskup S.Zvolenský, s prednáškou sa...
Čítaj ďalej o Pôst a púť za kňazov »

ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa spolu s ďalšími organizáciami zapojí do programu Týždňa dobrovoľníctva. Ten bude prebiehať na celom Slovensku od 16. do 22. septembra. -> Svoje aktivity a projekty bude ZKSM propagovať na Trhu dobrovoľníctva v Bratislave v Starej Tržnici. Okrem toho usporiadava  Deň otvorených dverí a dobrovoľnícku aktivitu, ktorá sa bude...
Čítaj ďalej o ZKSM pozýva zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva »

Ako ísť ďalej?

Spoločenstvo Pavol v spolupráci so Spoločenstvom mladých zo Spišského Podhradia, Spoločenstvom Daniel v Kurimanoch, Gréckokatolíckou farnosťou a Bratmi minoritmi pozýva na stretnutie v piatok 14.9.2018 o 19.00  do Kostola Ducha Svätého v Levoči (Košická 2)  na tému:  Ako ísť ďalej?  „Lebo nás ženie Kristova láska,..." 2 Kor 5,14  s hosťom: o. Jánom Bucom. ...
Čítaj ďalej o Ako ísť ďalej? »

Cliptime 2018

Príď na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime 14.-16.9.2018, ktorý sa bude konať ako sprievodný program Národnej púte v Šaštíne.  Účastnícky príspevok sa počíta podľa zvolených možností v registračnom formulári. Diecézne stretnutie mládeže Cliptime pripravuje Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy so širokým tímom šikovných ľudí pre jednotlivé oblasti. Celé podujatie...
Čítaj ďalej o Cliptime 2018 »

Godzone ženská konferencia - Nespútaná

Ak túžiš znova objaviť to, kým si a čo máš, pozývame ťa na ž enskú konferenciu „Nespútaná“. KEDY: 7.-8. september 2018 KDE: Banská Bystrica, (Polyfunkčný objekt SZU Bernolákova 8) VEK: od 17 rokov POPLATOK: 25€ registrácia vopred / 30€ registrácia na mieste (informácie o ZŤP a ZKSM zľavách je možné nájsť na webovej stránke) VIAC INFORMÁCIÍ NA: ...
Čítaj ďalej o Godzone ženská konferencia - Nespútaná »
Ukazujem 1 - 30 z 281 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 10

Viac