Dobrovoľník do Face clubu

Ani tebe nestačia skúsenosti zo školy? Máš od 18-29 rokov? Chcel by si vyskúšať niečo nové? Niečo, na čom by si mohol pracovať vlastnými silami? Tak potom neváhaj a príď do Face clubu do Spišskej Belej robiť DOBROVOĽNÍKA. Tvoja dobrovoľnícka činnosť bude zahŕňať prácu s deťmi a mladými v  klube pre mladých, ale tiež prácu v dobrovoľníckom tíme a možnosť zapájať sa do neformálneho či...
Čítaj ďalej o Dobrovoľník do Face clubu »

DOD na Dubovej Colonorum

Mladí zo Sedliackej Dubovej na Orave z projektu Dubová Colonorum vás pozývajú na Deň otvorených dverí na miesto zrúcaniny  kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Cieľom tohto projektu je už od roku 1998 zachrániť tento kostol  pred jeho ďalším pustnutím formou  mládežníckych táborov. Záchranu organizuje ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s o.z....
Čítaj ďalej o DOD na Dubovej Colonorum »

ZKSM má nového predsedu

Počas uplynulého víkendu sa uskutočnila Celoslovenská rada ZKSM. Vedúci oblastných centier z celého Slovenska sa stretli vo Važci v Otcovej stodole, aby svojim hlasom rozhodli o ďalšom fungovaní ZKSM. Medzi najdôležitejšie body programu patrila voľba nového predsedu ZKSM. Po dlhoročnom pôsobení Jána Buca v tejto funkcii bol Celoslovenskou radou ZKSM zvolený Eduard Filo. Čítajte viac v...
Čítaj ďalej o ZKSM má nového predsedu »

Národný pochod za život

III. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave. Je veľmi dôležité, aby sme všetci veriaci aj ostatní ľudia dobrej vôle verejne deklarovali, že si želáme, aby sme ako celá spoločnosť pristupovali s úctou ku každému ľudskému životu od jeho počatia po prirodzenú smrť a bránili jeho dôstojnosť. Národný pochod za život je najväčším pro-life...
Čítaj ďalej o Národný pochod za život »

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing je metóda, vďaka ktorej môžete dať, ale aj dostať naozaj veľa... Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže organizuje vzdelávací program:  Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých .  Týmto programom získate ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr...
Čítaj ďalej o Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých »

Mimoriadny interný grant - OC Sereď – Spoločenstvo Youth – Events for kids

    Pripravili sme pre deti tri podujatia: Vianočné pečené nepečné, Spolu hravo s angličtinou, Poď s nami do džungle.   Vianočné pečené nepečené: Zámerom bolo vytvoriť prostredie, kde sa budú budovať vzťahy medzi deťmi pri príjemnej vianočnej atmosfére. Taktiež bolo našim zámerom vytvoriť pre deti zaujímavé tvorivé aktivity s cestom a spraviť si koláčiky,...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Sereď – Spoločenstvo Youth – Events for kids »

Mimoriadny interný grant - OC Prievidza - Spoločenstvo Piar – Poetický večer

      Cieľom projektu bolo na základe spolupráce s umelcami z rôznych odvetví vytvoriť hodnotné umelecké dielo, ktoré by bolo pre účastníkov obohatením a vzbudilo v nich záujem o umenie aj do budúcna.   Účinkujúci si vďaka tejto spolupráci obohatili skúsenosti a získali inšpiráciu a motiváciu posúvať svoje hranice v zmýšľaní a vystupovaní aj...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Prievidza - Spoločenstvo Piar – Poetický večer »

Mimoriadny interný grant - OC Bárka – spoločenstvo MC Malcov – Cikno lavutaris - Malý muzikant

Zámerom projektu bolo v prvom rade vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže z prostredia Rómskych komunít, vytvoriť hudobno dramatické pásmo a priestor na skúšanie vlastnej tvorby týchto detí a mládeže.   Prostredníctvom projektu sa podarilo vytvoriť priestor na formovanie hodnôt, zvyšovanie sebahodnoty a motivácie zapojenia mládeže do...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Bárka – spoločenstvo MC Malcov – Cikno lavutaris - Malý muzikant »

Mimoriadny interný grant - OC Bárka– Spoločenstvo Partička – Tréning dobrovoľníkov

  Cieľom projektu bolo rozvinúť úroveň kľúčových kompetencií dobrovoľníkov a vytvoriť dobrovoľnícky tím schopný plniť úlohy, tvorivo myslieť, navrhovať a realizovať riešenia konkrétnej pomoci iným, a tým sa aj občiansky angažovať.        Celý projekt pozostával z 3 tréningových stretnutí dobrovoľníkov spoločenstva Partička, každé s...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Bárka– Spoločenstvo Partička – Tréning dobrovoľníkov »

Mimoriadny interný grant - OC Trenčín – Juh – spoločenstvo Nové Mesto – Mobilizácia dobrovoľníkov Žatva

  Cieľom projektu bola formácia a príprava dobrovoľníkov pre dobrovoľnícku službu počas podujatia Žatva 2019, ktorá bude zahŕňať sociálnu, praktickú aj duchovnú pomoc všetkým cielovým a vekovým skupinám v obci. Počas podujatia mali mladí možnosť vypočuť si 2 motivačné prednášky a zúčastniť sa aktivít a workshopov zameraných na rozvoj schopností, zručností, darov a talentov, ktoré...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Trenčín – Juh – spoločenstvo Nové Mesto – Mobilizácia dobrovoľníkov Žatva »

Mimoriadny interný grant - OC Žilina – spoločenstvo Mladež Efata – Deň štedrosti

    Viacerí členovia spoločenstva už dlhšiu dobu navštevovali Charitný dom v Považskej Bystrici (detský domov), čo im dalo možnosť vidieť neľahké životné okolností týchto detí. Práve preto sa rozhodli zvoliť  cieľovú skupinu podujatia na deti z Charitného domu v Považskej Bystrici.      Cieľom projektu bolo zabezpečiť, aby deti z...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Žilina – spoločenstvo Mladež Efata – Deň štedrosti »

Mládežnicky tábor Dubova Colonorum

Chceš si cez prázdniny oddýchnuť a vyskúšať niečo iné ako doposiaľ a hlavne niečo nové? Tiež túžiš zažiť ozajstné živé spoločenstvo, spoznať množstvo milých a zaujímavých mladých ľudí? Príď na mládežnícky tábor Dubova Colonorum, kde mladí spoločným úsilím zachraňujú zrúcaninu stredovekého kostolíka na Orave. Príď zažiť nezabudnuteľných 14 dní v lone romantickej oravskej prírody....
Čítaj ďalej o Mládežnicky tábor Dubova Colonorum »

Víkendovka pre mužov: Vytrvalost stroja

POCHLAP SA! V júli sa pochlapíme a niečo aj zostrojíme. Čaká nás tiež posledná aktivita zo série CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ bude zameraná na vytrvalosť. Pod názvom VYTRVALOSŤ STROJA sa skrýva celotýždenná aktivita. Uskutoční sa v dňoch 22. – 26. júl a môžeš sa jej zúčastniť celej, alebo len ktoréhokoľvek dňa. Chlapský týždeň, ...bratstvo, komunita, modlitba, vzdelávanie,...
Čítaj ďalej o Víkendovka pre mužov: Vytrvalost stroja »

Víkendovka pre mužov - PEVNOSŤ DUBA

Muži, bratia! Je tu ďalšia ponuka zažiť pravé chlapské spoločenstvo a dobrý pocit so skvele vykonanej práce! PEVNOSŤ DUBA je víkendovka zo série CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ, počas ktorej zažiješ tematické prednášky, aktivity, zdieľanie o chlapských veciach, spoločné modlitby, strieľanie z luku, dobré jedlo a tiež manuálnu prácu na rekonštrukcii ďalšej časti Otcovej stodoly.  ...
Čítaj ďalej o Víkendovka pre mužov - PEVNOSŤ DUBA »

Bárkafest 2019

Srdečne ťa pozývame na BÁRKAFEST, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. - 30. júna 2019  v GMC Bárka v Juskovej Voli. Čakajú ťa vystúpenia gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí. Viac info:  http://www.gmcbarka.sk/akcie/barkafest-2019-registracia/ Koniec nahlasovania/registrácie je 27....
Čítaj ďalej o Bárkafest 2019 »

Mimoriadny interný grant - OC Nitra – Spoločenstvo It´s Possible - Projekt Tow meot

    Mladí zo spoločenstva It´s Possible z OC Nitra s projektom Tow meot, zameraným na prevenciu voči drogám pripravili tri vystúpenia určené mladým zo základných a stredných škôl. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov priemerne vo veku 14-17 rokov.  Organizačne sa zapojilo do podujatia viac ako 20 dobrovoľníkov.       ...
Čítaj ďalej o Mimoriadny interný grant - OC Nitra – Spoločenstvo It´s Possible - Projekt Tow meot »

ZKSM ECO challenge - Menej odpadu v kúpeľni

Pokračujeme vo výzve Eco challenge.  :)  Zuzka nám pripravila nové video, kde sa dozviete veľa užitočných informácií o tom ako minimalizovať odpad v kúpeľni:  https://www.youtube.com/watch?v=xFngNwqY1As&t=318s Výzva na tento mesiac znie:  Vyberte si niektorú z alternatív z videa a pošlite nám fotku ako ste sa bezobalovo zachovali vo vašej kúpeľni.  ...
Čítaj ďalej o ZKSM ECO challenge - Menej odpadu v kúpeľni »

Bárkafest 2019

Srdečne ťa pozývame na BÁRKAFEST, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. - 30. júna 2019  v GMC Bárka v Juskovej Voli. Čakajú ťa vystúpenia gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:  http://www.gmcbarka.sk/akcie/barkafest-2019-registracia/ ...
Čítaj ďalej o Bárkafest 2019 »

ZKSM ECO CHALLENGE - 5. Minimalizovanie odpadu v kuchyni

Prichádzame s 5. výzvou Eco challenge s názvom  Minimalizovanie odpadu v kuchyni.   Pozrite si naše nové video, kde sa dozviete veľa užitočných informácií o tejto téme:  https://www.youtube.com/watch?v=lBykEo4tZR4&fbclid=IwAR2ImAMbAYgQbg2B5l0EW8ajEeddVrGOVd-oIgkUscIbBhZaawu5YyfqB6c Zapojte sa do výzvy, ktorá znie:  Do komentára pod tento príspevok...
Čítaj ďalej o ZKSM ECO CHALLENGE - 5. Minimalizovanie odpadu v kuchyni »

Kurz H2O - Cesta viery

Milý animátor, vedúci spoločenstva, stretka, pripravili sme pre tvoje spoločenstvo evanjelizačný kurz H2O – Cesta viery. Je to evanjelizačný video-seminár, ktorý obsahuje 9 kvalitných 30-minutových filmov v HD kvalite so slovenským dabingom. Spája sa v nich dramatický príbeh so sviežim vyučovaním, ktoré nás krok po kroku vedie na ceste odhaľovania pravdy o osobe Ježiša Krista....
Čítaj ďalej o Kurz H2O - Cesta viery »

Zľavy pre členov ZKSM

Ako každý rok, aj teraz prichádzame s ponukou zliav pre našich členov. Všetky nájdete na stránke: www.zksm.sk
Čítaj ďalej o Zľavy pre členov ZKSM »

Ponuka ubytovania: Chata PRIMULA v ROHÁČOCH

Chata PRIMULA v ROHÁČOCH ponúka ubytovanie a stravovanie pre rôzne druhy pobytov pre kresťanské spoločenstvá,lyžiarske kurzy, školy v prírode, detské tábory, rekondičné pobyty, firemné akcie, športové sústredenia, rodinné oslavy a iné služby. -1,5 km od chaty je najznámejšie lyžiarske stredisko ROHÁČE - SPÁLENA so sezónou až do konca apríla - 7 km ZUBEREC a lyžiarske stredisko...
Čítaj ďalej o Ponuka ubytovania: Chata PRIMULA v ROHÁČOCH »

Víkend: IDENTITA CHLAPA

MLADÍ MUŽI POZOR! Je tu skvelá príležitosť porásť a ponamáhať svoje mysle, srdcia a svaly vo vyberanej mužskej spoločnosti! 26.-28. apríl 2019 sa v Otcovej stodole uskutoční prvá aktivita v rámci projektu CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ. Téma tohto prvého víkendu je IDENTITA CHLAPA. Hlavnú tému bude mať Janko Buc. Počas víkendu budeme mať priestor na prednášky, aktivity, zdieľanie,...
Čítaj ďalej o Víkend: IDENTITA CHLAPA »

Interný grant 2019

Aj tento rok k vám prichádzame s novým Interným grantom, ktorý môžete získať pre vaše spoločenstvo.  Viac info TU:   https://www.zksm.sk/123?p_p_id=56_INSTANCE_uxaT7DOBny8p&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1    
Čítaj ďalej o Interný grant 2019 »

Godzone konferencia 2019

Pozývame vás na dvojdňovú Godzone konferenciu, ktorá sa uskutoční 3.-4.5. 2019 v Liptovskom Mikuláši v  Liptov Aréne . Na konferencii zažiješ chvály, známe kapely, rečníkov, zábavu, diskusie, modlitby, mimo pódiové aktivity, svätú omšu a mnoho ďalšieho… Názov konferencie je #NOFILTER.    Všetky potrebné informáie nájdeš tu:  ...
Čítaj ďalej o Godzone konferencia 2019 »

Každý počatý ľudský život má nesmiernu hodnotu.

Rozhovor s MUDr. Ivanom Wallenfelsom z gynekologicko-pôrodnickej ambulancie Gianna, n.o.   Máte svoje vlastné deti? Áno, vychovávame s manželkou 6 detí - 4 dievčatá a dvoch chlapcov vo veku 19 až 5 rokov. Teda, najstaršia dcéra sa už moc vychovávať nedá. Aký je vás postoj ako lekára k ochrane ľudského života? Som gynekológ, a zároveň veriaci kresťan-katolík. Mám...
Čítaj ďalej o Každý počatý ľudský život má nesmiernu hodnotu. »

Hodnota ľudského života s Petrou Badániovou

Krátky rozhovor s Petrou Badániovou, ktorá pracujete v Alexis, poradni pre ženy a dievčatá   Čo väčšinou prežívajú ženy, keď sa dozvedia, že počali? Záleží, či sa na dieťatko tešili, alebo nie, ale ak sa pýtate vyslovene na naše klientky, tak šok, hnev, obrovský strach, zmätok.. A často aj veľmi zmiešané pocity, napríklad v prvom momente sa...
Čítaj ďalej o Hodnota ľudského života s Petrou Badániovou »

Rozhovor na tému Hodnota ľudského života

Ako si zareagovala, keď si zistila, že čakáš dieťa? Zistenie, že čakáme bábätko, bolo pre nás v oboch prípadoch zázrakom. Prvé bábätko sme čakali po 9 rokoch manželstva a „snaženia sa“, avšak prišli sme o neho v 10. týždni tehotenstva. Zhruba po roku sme zistili, že čakáme druhé dieťatko. Správa, že som otehotnela, bola pre nás obrovským požehnaním a zázrakom, tak pred rokom, ako aj...
Čítaj ďalej o Rozhovor na tému Hodnota ľudského života »

PRACOVNÁ PONUKA – KOORDINÁTOR PRE MÉDIA A KOMUNIKÁCIU

ZKSM ponúka nové pracovné miesto. Ak hľadáš prácu, možno je to výzva práve pre teba. Viac info...
Čítaj ďalej o PRACOVNÁ PONUKA – KOORDINÁTOR PRE MÉDIA A KOMUNIKÁCIU »

Darujte 2 % ZKSM a podporte mladých v raste, zrelosti a hodnotách

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich ZKSM, pomôžete nám zefektívniť našu prácu s mládežou. Viac info o 2 % nájdete na stránke:   https://www.zksm.sk/ako-nas-podporit  
Čítaj ďalej o Darujte 2 % ZKSM a podporte mladých v raste, zrelosti a hodnotách »
Ukazujem 1 - 30 z 314 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 11

Viac