MANUÁLY

Manuál pre vyúčtovanie

Od júna 2018 máme upravený Manuál pre vyúčtovanie výdavkov podujatí a hospodársko-správnych výdajov. Je to základný dokument k vyúčtovaniu podujatí.

Manuál na stiahnutie

 

Manuál k prílohám

Tento manuál nenahrádza, ale dopĺňa, manuál pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí v ZKSM. Jeho úlohou je pomôcť vám s vypĺňaním jednotlivých príloh pri vyúčtovaní. Vyúčtovanie podujatí je teda stále záväzné podľa platného manuálu ZKSM pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí.

Manuál k prílohám na stiahnutie