LOGO ZKSM

Prosíme vás, aby ste pri tvorbe propagačných materiálov používali logo ZKSM.

Dizajn manuál

Predtým si nezabudnite prečítať krátky dizajn manuál, z ktorého sa dozviete, ako ho správne používať. K dispozícii sú vám viaceré verzie loga, ktoré môžete používať v závislosti od farby a veľkosti propagačného materiálu. 


Prosíme vás, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v dizajn manuáli. Ďakujeme!

Dizajn manuál na stiahnutie

 

Logá pre členov k podujatiam hradeným z dotácie MŠVVaŠ SR

Pri použití dotácie na podujatia ZKSM je potrebné dodržať niekoľko pravidiel o povinnej propagácii a komunikácii, vyplývajúcej zo zmluvy o dotácii, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Týkajú sa najmä podujatí, ktoré sú hradené z dotácie alebo vydávania a tlače rôznych propagačných materiálov, tlačovín a podobne.

IDE O TIETO TRI ZÁKLADNÉ OBLASTI PROPAGÁCIE:

1. VYDÁVANIE, PUBLIKOVANIE A TLAČ publikácií, brožúr, letákov, plagátov, pozvánok, banerov, prezentácií, CD, kníh - v prípade, že je podujatie alebo samotná tlačovina/prezentačný materiál hradený z dotácie, je potrebné na ňom uviesť:
- logo ZKSM, logo MŠVVaŠ SR a logo organizácie IUVENTA (tri logá) spolu s textovou zmienkou: 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

2. PROPAGÁCIA V MÉDIÁCH – ide napríklad o vydávanie tlačových správ, rôzne inzercie podujatí a iné formy propagácie a medializácie podujatí a projektov
- tu sa rovnako uvedie textová zmienka:

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

- V prípade tlačovej správy nezabudnite uviesť aj to, že „ Spoločenstvo patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže" alebo že daný „ Projekt (podujatie) zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže".

3. WEBOVÉ STRÁNKY projektov, podujatí, spoločenstiev, ktoré sú hradené alebo ktorých činnosť je finančne  podporovaná aj z dotácie MŠVVaŠ SR je potrebné uviesť
- všetky tri logá (MŠVVaŠ SR, IUVENTA, ZKSM) spolu s textovou zmienkou:

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

- Na danej webovej stránke nezabudnite uviesť aj to, že „Spoločenstvo patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže" alebo že daný „ Projekt (podujatie) zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže".

 

AKO SPRÁVNE POUŽIŤ LOGO MINISTERSTVA (MŠVVAŠ SR) A LOGO ORGANIZÁCIE IUVENTA?

- používajú sa vždy spolu na viditeľnom mieste, v rovnakej veľkosti a nasledovnom poradí: najprv logo ministerstva a vpravo vedľa neho sa umiestni logo organizácie IUVENTA,

- v pozvánkach, letákoch, plagátoch atď. v dolnej časti určenej pre logá organizátorov a partnerov,

- v publikáciách a brožúrach na prednej alebo na zadnej vonkajšej obálke,

- toto uvádzanie nie je potrebné tam, kde nie je dostatok priestoru, ako napríklad v pozvánkach, nálepkách či obdobných grafických podkladoch.

Logo ministerstva, logo organizácie IUVENTA a logo ZKSM nájdete tu: 

 

Pozn. Na malé propagačné materiály (letáky, záložky a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ prosíme uveďte vetu: Financované z dotácie MŠVVaŠ SR. Na väčšie propagačné materiály (plagát, brožúra a pod.) hradené z dotácie MŠVVaŠ SR prosíme uveďte logo:

 

.jpg.png
.jpg.png
* .jpg.png
* .jpg.png
*pri tejto variácii loga je potrebné uviesť nasledovnú textovú informáciu: "Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."  

 

Logo ZKSM na stiahnutie

Logo so skratkou aj celým názvom združenia

Toto logo môžete používať na web, plagáty či väčšie banery, kde je celý názov združenia dostatočne čitateľný. V prípade menších letákov a iných propagačných materiálov použite logo, ktoré neobsahuje celý názov, ale len skratku združenia. Nájdete ho v druhej tabuľke nižšie. 
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai

 

Logo len so skratkou ZKSM bez celého názvu

.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai
.pdf .jpg .png .ai