LAŠ v médiách

Kresťanskí mládežnícki vedúci pokračujú vo vzdelávaní na líderskej škole

14. 9. 2012

TK KBS

Cieľom Líderskej animátorskej školy je zefektívnenie práce s mladými ľuďmi

1. 8. 2011

reporter.sk

materska.sk

Líderská animátorská škola ponúkne formáciu desiatkam mládežníckych vedúcich

1. 8. 2011

TK KBS

areopag.cz