Generátor prezenčnej listiny

Milá priateľka, milý priateľ,
táto stránka slúži na jednoduchšie vypĺňanie prezenčnej listiny. Umožní Ti vložiť celý zoznam účastníkov podujatia naraz, taktiež podľa roku narodenia automaticky vypočíta vek účastníkov.
Postup:
V excelovej tabuľke do stĺpcov vlož menný zoznam ľudí - Meno, priezvisko, obec trvalého pobytu, dátum narodenia (vytvorený dokument musí byť kompatibilný s verziami 97 - 2003 - prípona .xls.)
Následne vypíš prázdne okienka na stránke (Názov spoločenstva,...) a kliknutím na "vybrať súbor" si vyber vypísanú excelovú tabuľku s menným zoznamom. Potom si zvoľ jednu z 2 možností, podľa toho, či sú mená a priezviská v exceli napísané spolu v jednom stĺpci alebo v dvoch. Záverečným vygenerovaním prezenčky sa ti objaví hotový dokument na tlač. Potom stačí už  len podpis od účastníkov a je to ;) 

Špecifikáciu stĺpcov súboru nájdeš nižšie.

Generovanie prezenčky

Názov podujatia:

Názov OC a spoločenstva:

Termín uskutočnenia:

Miesto uskutočnenia:

Zodpovedná osoba:

Súbor (*.xls):

Meno aj priezvisko sú v stĺpci A
Meno je v stĺpci A a priezvisko je v stĺpci B

Špecifikácia stĺpcov:

(umiestnenie jednotlivých údajov do stĺpcov v dokumente)

Meno a priezvisko môže byť v jednom stĺpci (stĺpec A) alebo osobitne v dvoch stĺpcoch (stĺpce A a B).
Obec trvalého pobytu uveď do nasledujúceho stĺpca (stĺpec B resp. C).
Rok narodenia uveď do ďalšieho stĺpca (stĺpec C resp. D).

Nevieš si poradiť?

  • V prípade akýchkoľvek komplikácií alebo otázok nás kontaktuj na mail: vivant@zksm.sk alebo na tel. čísle 0908 864 457 v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.