VIVANT

Databáza VIVANT je databáza aktivít detí a mládeže a evidencia členov detských a mládežníckych organizácii pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu PODPORA Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.

Vstup pre členov do databázy Vivant

            

Vivant sa nachádza adrese: 

nelson.iedu.sk/users/sign_in

Prístup pre členov do databázy je možný v rámci oblastných centier ZKSM. Ak potrebujete vytvoriť používateľský prístup obráťte sa na vedúceho vášho oblastného centra.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte e-mail na vivant@zksm.sk. 

 

 

Poradca pre Vivant 

Miro Novák
vivant@zksm.sk