Manuály, prílohy a pravidlá 2017

V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete:

  • Manuál pre vyúčtovanie výdavkov podujatí a hospodársko-správnych výdajov, ktorý je určený vedúcim oblastných centier a animátorom spoločenstiev zaregistrovaných v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Slúži pre lepšiu orientáciu v problematike dokladovania a vyúčtovania hospodársko-správnych výdajov a podujatí, ktorých organizátorom je oblastné centrum alebo spoločenstvo.
  • Manuál k prílohám, ktorý dopĺňa, manuál pre vydokladovanie a vyúčtovanie podujatí v ZKSM, ktorého úlohou je pomôcť Ti s vypĺňaním jednotlivých príloh pri vyúčtovaní. Vyúčtovanie podujatí je teda stále záväzné podľa platného manuálu ZKSM pre dokladovanie a vyúčtovanie podujatí.

 

 


Fakturačná adresa

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Oblastné centrum:
Brezová 18/5
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 00 641 162
DIČ: 2020 84 85 22

Dôležité upozornenie!

Prosíme, aby ste vo fakturačnej adrese nezabudli uviesť aj oblastné centrum.