« Back

Vyjadri svoj názor

Vyjadri svoj názor

Svätý Otec František a s ním celá katolícka Cirkev chce počuť tvoj názor na život, vieru, svet, v ktorom žiješ či tvoje životné rozhodnutia. Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu, ako aj celé smerovanie Cirkvi v prístupe k mladým, ktoré z nej bude vychádzať.
Prostriedkom je online dotazník. 
Prijmi túto výzvu a povedz odvážne svoj názor. Môže byť akýkoľvek.
Viac informáciíí na stránke: www.mamnazor.sk. 

Viac