« Back

Spevácky zbor Úsmev z Prievidze uspel v medzinárodnej súťaži vo Veľkej Británii

Spevácky zbor Úsmev z Prievidze uspel v medzinárodnej súťaži vo Veľkej Británii

V dňoch 4.7. - 9.7.2017 prebiehal jubilejný 70. ročník medzinárodnej súťaže zborového spevu International Musical Eisteddfod v Llangollene vo Walese, ktorý sa uskutočnil pod záštitou princa Charlesa. Do tejto súťaže sa prihlásil aj spevácky zbor Úsmev z Prievidze, ktorý je členom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Medzi 150 hudobnými, speváckymi a tanečnými telesami z celého sveta sa tento zbor umiestnil na 6. mieste v kategórii folklór a na 3. mieste v ženskej kategórii v zborovom speve z celého sveta.

Súťaž sa začala Otváracím koncertným ceremoniálom, kde vystúpili všetky súťažné zbory. Po ňom nasledoval slávnostný pochod mestom. Na druhý deň prebehla súťažná prehliadka v Ženskej kategórii a  nasledujúci deň vo Folklórnej kategórii. Tento rok nebola predpísaná žiadna povinná skladba, preto sa spevácky zbor Úsmev rozhodol reprezentovať celú krajinu i mesto Prievidza zborovou tvorbou slovenských autorov a vystupovali v slovenských krojoch. Dňa 9.7.2017 bol naplánovaný uzatvárací ceremoniál, počas ktorého boli zverejnené výsledky súťaže.

Nakoľko bol celý zájazd pomerne nákladnou záležitosťou, spevácky zbor podporilo mesto Prievidza vo výške 2000 eur a Združenie krestanských spoločenstiev mládeže, ktoré v rámci svojej celoslovenskej pôsobnosti v oblasti práce s mládežou zastrešuje Spoločenstvo ZSZ Úsmev. Pre sponzorov a aj pre verejnosť sa uskutočnil koncert pred súťažou, v rámci ktorého sa účinkujúci poďakovali svojim sponzorom a predstavili svoj súťažný program.

Rozhovor pre prievidzskú televíziu

Záznam zo súťaže 

Viac