Kemp Kresťan v politike

Túžiš, aby nastala zmena v našej krajine?  Prihlás sa na Kemp Kresťan v politike a ovplyvni smerovanie tvojho mesta či obce! :) Kemp Kresťan v politike sa uskutoční 06.07.-08.07.2018 vo Važci.  Kemp je zameraný pre ľudí z kresťanských spoločenstiev, či farností, ktorí chcú participovať na živote svojej obce prostredníctvom aktívneho zapojenia sa v miestnej...
Read More About Kemp Kresťan v politike »

Tábor Dubova Colonorum

Ak chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas počas prázdnin, zažiť niečo úplne iné a spoznať nových priateľov, príď na tábor do Sedliackej Dubovej, ktorý je spojený s prácou na záchrane kostolíka sv. Kozmu a Damiána.  Družiny (turnusy) sa tento rok konajú v čase od 1 0.7.-21.7.2018. Ako tábory prebiehajú? na začiatku putujeme dva dni krásnou liptovskou a oravskou...
Read More About Tábor Dubova Colonorum »

Tábor Nemecký Anem

V termíne od 4. do 11. augusta  sa bude opäť organizovať letný jazykový tábor  s názvom Nemecký Anem  pre mladých vo veku od 13 do 16 rokov. Tábor sa bude konať na Chate Gilianka v Bolešove. Počas 8 dní sa mladí môžu tešiť na bohatý program, ktorý sa bude niesť v téme: Buď odvážny! podľa vzoru príprav na P18 ako aj Panama2019. Organizátori majú pre teba...
Read More About Tábor Nemecký Anem »

Young Man Survival

Odštartuj prázdniny odvážne a príď na víkend, aký si ešte nezažil! Keď potrebuješ vypadnúť na chvíľu z domu, zažiť niečo nezabudnuteľné a naštartovať svoju identitu, príď na víkend  od 29. júna do 1. júla 2018 do Otcovej Stodoly vo Važci, ktorý bude plný akcie, dobrodružstva, zážitkov, praktických vecí do života muža, modlitby a bratstva. Malá ochutnávka toho, čo na víkende...
Read More About Young Man Survival »

Medzinárodný deň objatí

Chystá sa 7. ročník medzinárodného dňa objatí Hug Day 2018. Uskutoční sa 27. júna vo viac ako 30 mestách na Slovensku.  Poslaním Hug Day 2018 je priniesť úsmev a objatie tam, kde chýba a nezabudnúť pri tom na to, akú hodnotu nám ponúka otvorená náruč. Do podujatia sa každoročne zapájajú stovky dobrovoľníkov, ktorí za jeden jediný deň rozdajú spolu viac ako 100 000 objatí. ...
Read More About Medzinárodný deň objatí »

Lifecamp

Lifecamp Slovensko je pobytový tábor pre tínedžerov v slovenskej prírode. Tábor je určený pre 12-14 ročných. Každý deň má svoju tému, plus pestrú paletu voľno časových aktivít. Tábor sa uskutoční v termíne 22.-28.7.2018 na mieste Závažná Poruba na Liptove. Cena: 169 eur. V cene je  ubytovanie na 6 nocí, strava – plná penzia ( 3 hlavné jedlá, plus desiata a olovrant), ...
Read More About Lifecamp »

UpGrade - Zážitkový leadership

Pre všetkých, ktorí chcú pochopiť princípy vodcovstva  cez zážitok, adrenalín, modlitbu, ZKSM chystá ďalší víkend UpGrade s názvom:  Z Á Ž I T K O V Ý   L E A D E R S H I P, ktorý sa uskutoční  15.6.(piatok) - 17.6.(nedeľa) 2018 (so začiatkom v piatok o 18:00 a ukončením o 13:00 v nedeľu) v Otcovej stodole vo Važci.    Tento seminár...
Read More About UpGrade - Zážitkový leadership »

IG ZKSM 2017 - Nové Zámky - Novozámocke farské hudobné leto

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Nové Zámky - Novozámocke farské hudobné leto »

IG ZKSM 2017 - SP - Detský kútik

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SP - Detský kútik »

IG ZKSM 2017 - SNV - (Ne)objavený Janko Silan

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - (Ne)objavený Janko Silan »

IG ZKSM 2017 - SNV - Objatie pre deti bez rodičov

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - Objatie pre deti bez rodičov »

IG ZKSM 2017 - SNV - Posolstvo

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - Posolstvo »

IG ZKSM 2017 - SNV - Regionálne stretnutie spoločenstiev

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - Regionálne stretnutie spoločenstiev »

IG ZKSM 2017 - SNV - Radosť zo života

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - Radosť zo života »

IG ZKSM 2017 - SNV - Mladí a kresťania v komunálnej politike

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - SNV - Mladí a kresťania v komunálnej politike »

IG ZKSM 2017 - Trenčín - "Workshop Y"

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Trenčín - "Workshop Y" »

IG ZKSM 2017 - Trenčín - Laické ľudové misie

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Trenčín - Laické ľudové misie »

IG ZKSM 2017 - Trenčín - Zážitkom k rozvoju človeka

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Trenčín - Zážitkom k rozvoju človeka »

IG ZKSM 2017 - Trnava - Buďte ako deti

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Trnava - Buďte ako deti »

IG ZKSM 2017 - Zefirín - Kočovná galéria

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Zefirín - Kočovná galéria »

IG ZKSM 2017 - Zvolen - Aby Pustý dvor nebol pustý

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Zvolen - Aby Pustý dvor nebol pustý »

IG ZKSM 2017 - Zvolen - Misie na internátoch

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok vyhlásilo grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Tentokrát sa výzva Interného grantu ZKSM niesla v téme Umenie milovať v praxi, ktorá vychádza z projektu Umenie milovať. Cieľom grantovej výzvy bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky prostredníctvom tvorby a realizácie projektov a zároveń zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce.
Read More About IG ZKSM 2017 - Zvolen - Misie na internátoch »

Festival Verím Pane

Pozývame všetkých muzikantov a fanúšikov dobrej hudby na 28. ročník festivalu Verím Pane. Vypukne to v Námestove už v utorok, 17. júla a potrvá až do nedele 22. júla 2018. Hudobný festival Verím Pane vznikol v roku 1990. Od roku 1998 sa festival koná v Námestove pri Oravskej priehrade. Program festivalu pozostáva z duchovného programu, ktorý sa koná väčšinou v kostole, koncertov...
Read More About Festival Verím Pane »

Púť radosti

Púť radosti je stretnutím mladých vo veku od 15 rokov. Koná sa 4-krát v roku.  Program je situovaný tak, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, ktoré sú vopred vytvorené. Tam spoznajú nových priateľov z rôznych častí Slovenska (možno aj zahraničia). Majú priestor komunikácie o rôznych témach a možnosť čerpať zo spoločných stretnutí pri prednáške, dialógu s...
Read More About Púť radosti »

Nový ročník Líderskej animátorskej školy

Začiatkom septembra sa bude otvárať nový ročník Líderskej animátorskej školy (LAŠ) 2018/2019. Po 3 rokoch sme pripravili nový ročník formácie pre lídrov, animátorov, členov vodcovských tímov, vedúcich služobných tímov ako aj ľudí, v ktorých je potenciál viesť a slúžiť. LAŠku zastrešuje ZKSM na čele s predsedom ZKSM o. Jánom Bucom a tajomníkom pre mládež pri KBS o. Ondrejom...
Read More About Nový ročník Líderskej animátorskej školy »

Campfest 2018

Tohtoročný CampFest bude špeciálny – bude to jeho jubilejný 20. ročník. Na tradičnom mieste, v tradičnom čase uprostred leta, 2.-5. augusta 2018. Na Ranči Kráľova Lehota bude znieť ústredná téma "Premeniť". Môžeš sa tešiť na dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu s 5 –...
Read More About Campfest 2018 »

Pešia púť Muráň - Levoča

Prípravy na 27. ročník sú už v plnom prúde! Púť bude od 3.7. do 8.7. 2018. Prihlásiť sa môžeš TU .    Projekt patrí medzi najstaršie aktivity ZKSM. Každoročne sa v rámci tohto projektu organizuje pešia púť z Muráňa na Levočskú púť, ktorej sa každoročne  zúčastňuje okolo 150 mladých. Prichádzajú si sem oddýchnuť a duchovne načerpať po namáhavom školskom roku či...
Read More About Pešia púť Muráň - Levoča »

Konferencia Mladí mladým

JEDINEČNÁ INŠPIRATÍVNA KONFERENCIA Mladý mladým s témou  "K ÚSPECHU S HODNOTAMI". Na konferencii vystúpia mladí, ktorí da nebáli zariskovať, veriť sebe a svojim schopnostiam, obetovať vlastné pohodlie a dosiahnuť úspech. Napriek tomu však ostali sami sebou a prihovoria sa ti na treťom ročníku inšpiratívnej konferencie pre mladých v Spišskej Belej.  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE...
Read More About Konferencia Mladí mladým »

Púť zrelosti

Púte zrelosti sú stretnutím mladých nad 23 rokov, ktoré prebieha v rodinnej atmosfére, kde sa veľa komunikuje, ale i počúva, čerpá, no i dáva, spoznáva nových ľudí, aj prehlbujú "staré" priateľstvá, nadväzujú nové vzťahy, modlí za osobné povolanie a naplnený život. Púť sa uskutoční 20. - 22. apríla 2018 v Pavlovciach nad Uhom na tému: Bohatstvo života . Pozvanie prijal duchovný...
Read More About Púť zrelosti »

Godzone konferencia

Evanjelizačný projekt Godzone pozýva na dvojdňové stretnutie mladých z celého Slovenska. Godzone konferencia s názvom V hlbine sa uskutoční v dňoch 20. a 21. apríla v Liptov Aréne v Liptovskom Mikuláši.  Na evanjelizačné turné Godzone tour už po siedmy krát nadväzuje Godzone konferencia, ako miesto stretnutia a hlbšej formácie. Minulý rok sa jej v Banskej Bystrici zúčastnilo vyše...
Read More About Godzone konferencia »
Showing 1 - 30 of 245 results.
Items per Page 30
of 9

Viac