ĽUDIA V ZKSM

Vedenie

Janko Buc 
predseda, štatutárny zástupca

buc@zksm.sk

Janko v kocke

Janko je predsedom ZKSM druhé volebné obdobie. Keďže službu mladým ľuďom považuje za svoje poslanie, ZKSM pokladá za to správne miesto, kde môže toto poslanie napĺňať. V roku 2008 tiež založil občianske združenie Yes, we can, ktoré pomáha ľuďom v núdzi.

 

 

Martin Janus
výkonný riaditeľ 

martin@zksm.sk
 

Martin v kocke

Martin je výkonným riaditeľom od októbra 2014. Má srdce pre ľudí a ich vedenie, preto mu táto práca prináša radosť. Teší sa z toho, keď vidí mladých ľudí rásť, nachádzať svoju identitu a žiť pravé hodnoty. ZKSM vidí ako veľmi dobré miesto pre mladých, aby mohli rozvíjať svoje dary a talenty a tým sa pripravovali na svoje budúce povolanie v spoločnosti. 

Projekty

Veronika Janus
projektová manažérka

veronika@zksm.sk
projekty@zksm.sk

Veronika v kocke

Veronika v ZKSM plní funkciu projektovej manažérky, zodpovedá za realizáciu projektov v ZKSM. Táto práca ju baví a je pre ňu zároveň službou Pánu Bohu. Taktiež sa zapája do aktivít občianskeho združenia Yes, we can. Keďže voľné chvíle sú pre ňu vzácnosťou, venuje ich najmä svojmu manželovi a blízkej rodine.

 

Petronela Grajciarová

koordinátorka projektu LIFENET

petronela@zksm.sk

Nelka v kocke

Nelka je koordinátorka projektu LIFENET, okrem toho je vedúcou  OC Bratislava a členkou organizačného tímu Líderskej animátorskej školy - LAŠ západ.  Momentálne žije a pracuje v Bratislave. Patrí do Spoločenstva pri dóme sv.Martina - kde pred rokmi našla svoj duchovný domov. Vo svojom voľnom čase rada športuje, chodí na turistiku a navštevuje nové miesta, ktoré ešte nevidela. Okrem iného miluje prácu s ľuďmi,  a sladkosti :) 

 

Monika Takáčová

koordinátorka projektu Umenie milovať
mediálna koordinátorka

monika@zksm.sk
media@zksm.sk

Monika v kocke

Monika pracuje v ZKSM ako koordinátorka projektu Umenie milovať a ako mediálna koordinátorka. Pochádza z Levoče, kde je spoluvedúcou Spoločenstva Pavol a kde rada trávi svoj voľný čas.

Koordinátori

Západ a Stred Slovenska

Eduard Filo
koordinátor pre západnú a strednú časť Slovenska

eduard@zksm.sk 

Edo v kocke

Eduard pracuje ako koordinátor pre Stredné a Západné Slovensko. Komunikácia s vedúcimi oblastných centier a jednotlivých spoločenstiev je zároveň priestorom a výzvou pre vytváranie nových vzťahov, partnerstiev a rastu spoločenstiev. So svojou rodinou žije v Trenčíne, kde má aj svoje spoločenstvo. Veľký potenciál vidí v prebratí osobnej zodpovednosti každého kresťana žiť Božie Kráľovstvo na svojom mieste, preto chce ďalej rozvíjať projekt Tvoja Vec. Práca mu prináša radosť a naplnenie.

 

Evka Elorien Švorcová
koordinátorka pre strednú a západnú časť Slovenska

elorien@zksm.sk 

Elorien v kocke

Úlohou Elorien v ZKSM je komunikovať a pomáhať spoločenstvám v západnej a strednej časti Slovenska v ich práci s mládežou. V ZKSM pôsobí od roku 2006 ako dobrovoľník na projekte Katarínka - záchrany ruín kláštora Sv. Kataríny Alexandrijskej. Vo voľnom čase sa venuje remeselným prácam, rada fotí a natáča videá a keď je príležitosť, rada si zahrá na flaute, či husliach.

 

Východ Slovenska

Miro Novák
koordinátor pre východnú časť Slovenska, poradca pre Vivant

vivant@zksm.sk

Miro v kocke

Miro je koordinátorom pre východnú časť Slovenska. Okrem toho pracuje s webovými aplikáciami, aj preto má v ZKSM na starosti systém VIVANT. Zároveň pomáha s vyúčtovaním podujatí, keďže je vedúcim najväčšieho a najrôznorodejšieho oblastného centra a pri vyúčtovaní sa stretáva s rôznymi prípadmi a problémami. Jeho cieľom je pomôcť čo najviac zjednodušiť administratívu. Vo voľnom čase rád trávi čas s mladými. Jeho srdcovou záležitosťou sú tábory a púte radosti vo Vysokej nad Uhom. Miluje sladkosti :)

 

Ekonomický úsek

Majka Stančáková 
ekonómka

majka@zksm.sk

Majka v kocke

Majka sa zaoberá kontrolou vyúčtovania projektov a všetkých zdrojov ZKSM. Tiež zastrešuje služby poskytované tretím osobám. Rada sa korčuľuje, tancuje, počúva hudbu, no najradšej svoj voľný čas venuje knihám. A miluje čokoládu..

 

Majka Francová
koordinátorka pre východnú časť Slovenska, OC SNV a St. Ľubovňa

majkaf@zksm.sk

Majka v kocke

Majka je ako koordinátorka v ZKSM zodpovedná za dve oblastné centrá na východe Slovenska – OC Spišská Nová Ves a OC Stará Ľubovňa. Okrem toho pôsobí v Diecéznom centre voľného času Premeny vo Važci ako dobrovoľníčka, kde sa podieľa na organizovaní duchovných obnov a celkovom fungovaní centra. Jej služba je zároveň jej záľubou. Navštevuje Líderskú animátorskú školu. Vo voľnom čase rada spieva a tancuje :)

 

Metodika

Zuzka Venglíková
metodik

metodik@zksm.sk

Zuzka v kocke

Zuzka pracuje v ZKSM ako metodik. Je zodpovedná za stránku www.animator.sk a administratívu animátorských škôl na Slovensku. Zároveň je členkou organizačného tímu Líderskej animátorskej školy. Vo voľnom čase najradšej chodí na výlety s manželom Ferrim a psíkom Ronym.

 

Technické poradenstvo

František Venglik
technik

venglik@me.com

Ferko v kocke

František je šťastne ženatý živnostník. Pre ZKSM pracuje externe ako počítačový technik a správca majetku už od roku 2006. V súčasnosti má tiež na starosti nákupy techniky a hudobných nástrojov pre OC. Medzi jeho záľuby patrí turistika, bicykel a les; hudba, IT a pes. :)

 

Ďakujeme Ľudka

Ľudka Hagovská
Ľudka v ZKSM pracovala ako hlavný ekonóm. Okrem toho prispievala k celkovému smerovaniu a hľadaniu vízie našej organizácie. Bola našou milovanou sestrou, priateľkou, dlhoročnou spolupracovníčkou a mnohokrát veľkou oporou a inšpiráciou. Viac o Ľudke

 

Predsedníctvo

Ján Buc - predseda
Eduard Filo
Eva Švorcová
Miroslav Novák
Veronika Janus

Kontrolná komisia
kontrolnakomisia@zksm.sk

Ján Dubják
Miroslav Kavoň
Júlia Gyurcsiová

Vedúci OC