LAŠ 2012/2013

LAŠ 2012/2013 (LAŠ II.) je voľným pokračovaním pilotného ročníka LAŠ, ktorý sa uskutočnil v šk. roku 2011/2012. Navštevuje ju 50 účastníkov z celého Slovenska.

Cieľ LAŠ II.

Cieľom LAŠ II. je prehĺbenie praktickej spolupráce lídrov na celoslovenskej úrovni, a to najmä prostredníctvom pracovných skupín, ktoré budú hľadať spôsoby, ako posúvať spoločenstvá na Slovensku, vytvárať metodické materiály pre ich rast, pracovať na rozvoji služby chvál v našej krajine, spolupracovať s médiami a realizovať ďalšie aktivity projektu TVOJA VEC a GODZONE MISSION.

Témy LAŠ II.

LAŠ II. sa skladá zo štyroch víkendov, ktoré budú zahŕňať tieto témy: päť služobností, autorita kresťana, počúvanie Božieho hlasu, budovanie víťazných tímov, pomoc a rozvíjanie začínajúcich a slabších spoločenstiev.

Termíny víkendov LAŠ II. 2012/2013:

1. víkend:   14. - 16. septembra 2012
2. víkend:    2. - 4. novembra 2012
3. víkend:    8. - 10. marca 2013
4. víkend:    10. - 12. mája 2013