ZKSM

Logo

Description:
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranou na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Cieľom činnosti ZKSM je napomáhať osobnostnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život, umožniť prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoji spoločnosti a cirkvi.