Dôležité termíny

Uvedené termíny platia pre vedúcich OC. Tí musia podklady z jednotlivých spoločenstiev OC do uvedených termínov skontrolovať a zaslať na IC ZKSM. Termíny na odovzdanie podkladov v rámci OC si spoločenstvá dohodnú s vedúcim OC.

Termíny podľa dátumu      Termíny podľa typu dokumentácie

 

AKTUÁLNE TERMÍNY PRE VEDÚCICH OC


15. júl - uzávierka 2. kvartálu

- odozdať všetky podujatia za druhý kvartál (apríl-jún) na vyúčtovanie

TERMÍNY Podľa dátumu

15. apríl - uzávierka 1. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za prvý kvartál (január-marec) na vyúčtovanie

30. máj - uzávierka podkladov k 2%
- odovzdať podklady k 2% za oblastné centrum

30. jún - základná registrácia členov
- odovzdanie základnej regisrácie členov (aspoň 60 % členov) 

15. júl - uzávierka 2. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za druhý kvartál (apríl-jún) na vyúčtovanie

30. september - žiadosť o viac ako 35% na HSV
- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať odôvodnenú žiadosť o možnosť čerpania vyššie ako 35% podielu nároku na dotáciu na HSV

15. september - uzávierka 3. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za tretí kvartál (júl-august) na vyúčtovanie

20. november - žiadosť na hradené podujatie v decembri
- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať žiadosť o možnosť čerpania finančných prostriedkov na podujatia plánované v decembri

30. november - uzávierka členov za aktuálny rok
- odovzdať zo systému Tee-Pee vytlačených a podpísaných členov jednotlivých spoločenstiev za uplynulý rok

Prvý pracovný deň v decembri - uzávierka 4. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za štvrtý kvartál (september-december) na vyúčtovanie

Prvý pracovný deň v decembri - doplnková registrácia členov
- odovzdať zvyšnú registráciu členov 

December
- vyplniť informačný list
- vyplniť žiadosť o dotáciu

31. december - uzávierka odovzdania nehradených podujatí
- podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

 

 

TERMINY PODĽA TYPU DOKUMENTÁCIE

 

 

 

UZÁVIERKY KVARTÁLOV

1. kvartál: 15. apríl

2. kvartál: 15. júl

3. kvartál: 15. september

4- kvartál: Prvý pracovný deň v decembri