Dôležité termíny

AKTUÁLNE TERMÍNY PRE VEDÚCICH OC, NEPREHLIADNITE!
 

30. november - uzávierka členov za aktuálny rok - - odovzdať zo systému Tee-Pee vytlačených a podpísaných členov jednotlivých spoločenstiev za uplynulý rok

Prvý pracovný deň v decembri - uzávierka 4. kvartálu - odozdať všetky podujatia za štvrtý kvartál (október-november) na vyúčtovanie

31. december - uzávierka odovzdania nehradených podujatí
- podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

Termíny uzávierok počas roka

UPOZORNENIE
Uvedené termíny platia pre vedúcich OC. Tí musia podklady z jednotlivých spoločenstiev OC do uvedených termínov skontrolovať a zaslať na IC ZKSM. Termíny na odovzdanie podkladov v rámci OC si spoločenstvá dohodnú z vedúcim OC.

 

 

15. apríl - uzávierka 1. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za prvý kvartál (január-marec) na vyúčtovanie

30. máj - uzávierka podkladov k 2%

- odovzdať podklady k 2% za oblastné centrum

15. júl - uzávierka 2. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za druhý kvartál (apríl-jún) na vyúčtovanie

30. september - žiadosť o viac ako 35% na HSV
- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať odôvodnenú žiadosť o možnosť čerpania vyššie ako 35% podielu nároku na dotáciu na HSV

15. október - uzávierka 3. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za tretí kvartál (júl-september) na vyúčtovanie

20. november - žiadosť na hradené podujatie v decembri
- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať žiadosť o možnosť čerpania finančných prostriedkov na podujatia plánované v decembri

30. november - uzávierka členov za aktuálny rok
- odovzdať zo systému Tee-Pee vytlačených a podpísaných členov jednotlivých spoločenstiev za uplynulý rok

Prvý pracovný deň v decembri - uzávierka 4. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za štvrtý kvartál (október-november) na vyúčtovanie

31. december - uzávierka odovzdania nehradených podujatí
- podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

 

 

 

 

UZÁVIERKY KVARTÁLOV

1. kvartál: 15. apríl

2. kvartál: 15. júl

3. kvartál: 15. október

4- kvartál: 1. december