Celoslovenská rada (CSR)

Celoslovenská rada (CSR) je najvyšším orgánom ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier alebo nimi poverení zástupcovia. Tí sa stretávajú štyrikrát v roku na spoločných poradách, kde hodnotia činnosť ZKSM, hlasujú, radia sa, no aj oddychujú a vzájomne sa spoznávajú. Raz v roku je CSR-ka zameraná na budovanie tímu, čomu je prispôsobený aj jej program.

 

 

 

 

 

 

Termíny CSR

Rok 2020

7.-9.2.2020 - Važec

Rok 2019

15.-17-.2.2019 - Važec
7.-9.6.2019 - Teambulding
6.-8.9.2019 - Važec

Stretnutia v regiónoch:

Trnava: 19.10
Važec: 9.11.
Prešov: 30.11. 

 

Rok 2018

19. - 21. 1. 2018
1. - 3. 6. 2018 (teambuildingová)
21. - 23. 9. 2018

Stretnutia v regiónoch: 

Prešov - 28.4.2018 - zrušené
Trnava- 6.10.2018
Važec - 24.11.2018
Prešov - 1.12.2018

 

Rok 2017

20. - 22. 1. 2017
9. - 11. 6. 2017 - ZRUŠENÁ
22. - 24. 9. 2017
25. 11. 2017 
2. 12. 2017 
 

Rok 2016

22. - 24. 1. 2016
17. - 19. 6. 2016
16. - 18. 9. 2016 
25. - 27. 11. 2016 
 

Rok 2015 

23.-25.1.2015
29.-31.5.2015
18.-20.9.2015
27.-29.11.2015

Rok 2014

17.-19.1.2014
20.-22.6.2014
5.-7.9.2014 - ZRUŠENÁ
21.-23.11.2014

Rok 2013

18.-20.1.2013
21.-23.6.2013
6.-8.9.2013
22.-24.11.2013

Rok 2012

27.-29.1.2012
8.-10.6.2012
7.-9.9.2012
23.-25.11.2012

Rok 2011
28. - 30. január 2011
3. - 5. jún 2011
9. - 11. september 2011
11. - 13. november 2011

Rok 2010
22. - 24. 1. 2010
4. - 6. 6. 2010
19.-21.11.2010

Rok 2009
23. - 25. 1. 2009
5. - 7. 6. 2009
18. - 20. 9. 2009
27. - 29. 11. 2009