členské karty

Ako člen ZKSM máš možnosť získať člensku kartu. Vďaka nej budeš môcť čerpať rôzne zľavy, ktoré priebežne aktualizujeme na našej stránke.

Podmienky používania členskej karty

• Členská karta je platná len s aktuálnou nálepkou pre príslušný rok na zadnej strane.
• Členskú kartu môže vlastniť len člen ZKSM, ktorý je v danom roku zapísaný do databázy Vivant a podpísal členstvo pre daný rok.
• Karta umožňuje členom ZKSM čerpať zľavy, ktoré sa nachádzajú na stránke www.zksm.sk v časti Pre členov – Zľavy pre členov.
• Podmienky čerpania jednotlivých zliav sú uvedené na stránke www.zksm.sk v časti Pre členov – Zľavy pre členov.

Ukončenie platnosti členskej karty

• platnosť členskej karty automaticky končí ukončením členstva v ZKSM,
• od  1.1.  sa karta stáva neplatnou až do obnovenia jej platnosti nalepením známky pre aktuálny rok.

Podmienkou prevzatia nálepky je podpísanie členstva v ZKSM za aktuálny rok.

 

Ako sa stať členom ZKSM?

Ak máte záujem o členskú kartu, nakontaktujte svojho vedúceho OC, alebo koordinátora.