ČINNOSŤ ZKSM

V rámci práce s mladými ľuďmi na Slovensku pripravujeme mnoho krátkodobých, dlhodobých, ako aj pravidelných, systematicky organizovaných podujatí (spoločenské, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, duchovné, športové) v jednotlivých regiónoch, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Celoslovenské pojekty 

Godzone Adoptuj si politika Katarínka Tvoja Vec! Dubova colonorum Nemecký anem Muráň - Levoča 40 dní Robiť ťažké veci ANEM - english camp

Celoslovenské projekty v kocke

Formácia a vzdelávanie

Dôležitú pozornosť venujeme formácii a vzdelávaniu našich členov. V roku 2011 sme získali akreditáciu Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Animátorská škola. Tá prebieha v desiatich mestách na Slovensku. Zrealizovali sme Školu animátorského sprevádzania zameranú na osobné poradenstvo a sprevádzanie mladých ľudí. Pre lídrov spoločenstiev sme otvorili Líderskú animátorskú školu. Vo viacerých mestách na Slovensku realizujme rôzne evanjelizačné kurzy, ako napr. Alfa, H2O a pod.  

Formácia a vzdelávanie v kocke

Dobrovoľnícke projekty

Face club Sila dobrovoľníctva 72 hodín bez kompromisu zmeňme nepotrebné na užitočné

Dobrovoľnícke projekty v kocke

Zahraničné projekty

V rámci programu Mládež v akcii sme získali akreditáciu hosťujúcej a vysielajúcej organizácie pre Európsku dobrovoľnícku službu (EDS). Vďaka tomu vysielame mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov ako dobrovoľníkov do zahraničia. Taktiež sa zúčastňujeme rôznych podujatí v zahraničí, ktoré nám umožňujú nadväzovať nové kontakty a spoluprácu so zahraničnými mládežníckymi organizáciami. 

Zahraničné projekty v kocke 

Festivaly

Už niekoľko rokov organizujeme pre mladých ľudí v rôznych častiach Slovenska festivaly. Kým niektoré, po viacročnej tradícii, vyústili do nových projektov (Voľnosť na Nevoľnom, Hajdukfest, Sayfest), iné začali písať svoju históriu len nedávno, ako napríklad Life in the Light v Starej Ľubovni, Amnesty fest v Spišskej Novej Vsi, Špekfest v Liptovskej Tepličke, či festival Poď za mnou v Čadci. Podieľame sa aj na prípravách festivalov Bárka fest v Juskovej Voli a Campfest v Kráľovej Lehote.

Ďakujeme:

Voľný čas a participácia

Mnohé projekty, ktoré organizujeme pre mládež, sú zamerané na efektívne a tvorivé využitie voľného času mladých ľudí a participáciu na živote miestnej komunity. Pri ich organizovaní spolupracujeme s miestnymi samosprávami a ďalšími subjektmi. 

Voľný čas a participácia v kocke