Okrúhly stôl
O spolupráci a angažovanosti kresťanov v spoločnosti budú za okrúhlym stolom diskutovať títo hostia. Moderuje: Marek Hyravý.