Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal.

- Jer 29,7a -

Nemúdry kráľ privedie do záhuby svoj ľud: a mestá vzrastajú rozumnosťou mocnárov.

- Sir 10, 3 -

Múdry vladár (správne) spravuje svoj ľud a vláda rozumného muža je pevná.

- Sir 10,1 -

Veľmož, vladár a mocnár požívajú úctu; ale niet väčšieho nad toho, kto sa bojí Boha.

- Sir 10,27 -