Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

Prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) sa minulý rok mohla dobrovoľníčka Adela Kohanová z Východného Slovenska zúčastniť ročného dobrovoľníckeho pobytu v Mníchove. Pôsobila v organizácii Ackermann-Gemeinde e.V, ktorá v minulosti pomáhala sudetským Nemcom, ktorým zabezpečovala  lieky, jedlo a pod. Neskôr z nej vznikla menšia sekcia tejto organizácie, Junge Aktion, ktorej hlavnou myšlienkou je odstrániť predsudky a rozvíjať princíp solidarity. V tej dobe sa začalo s organizovaním niekoľkých podujatí určených mladým ľuďom z Nemecka a Čiech, aby sa takýmto spôsobom odstraňovali predsudky medzi týmito národmi. Neskôr sa k ním pripojili Slováci a od roku 2014 aj Maďari. Junge Aktion má jedného dobrovoľníka a mnoho spolupracovníkov, ale v predsedníctve je približne 10 mladých ľudí. Ich náplňou je plánovanie rôznych podujatí, a tu je priestor pre dobrovoľníkov z jednotlivých krajín, ktorí sa môžu stať súčasťou tejto organizácie, a tak zefektívňovať kvalitu myšlienky i samotnú prácu. Dobrovoľníci majú možnosť rozvíjať svoje talenty a nadobúdať nové kompetencie, potrebné na plánovanie a organizovanie rôznorodých podujatí. Takisto majú skúsenosť s nástrojmi  a možnosťami odstraňovania predsudkov či stereotypov jedného národa voči iným.