interný grant ZKSM 

Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.
Ciele interného grantového kola:

   Pre viac informácií o projektoch interného grantu ZKSM v jednotlivých rokoch, kliknite na podstránky: 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014