• KOMUNITNÁ NADÁCIA ZDRAVÉ MESTO

Prostredníctvom grantového programu  Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k  budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v  svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. O poskytnutie grantu môže žiadať: registrované organizácie so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, neformálna skupina občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Uzávierka: Deadline: 31. júl 2019. Maximálna výška podpory je 700 €.

Web výzvy: http://knzm.sk/

 

  • GRANTOVÝ PROGRAM PRE VOĽNÝ ČAS, ŠPORT A SOCIÁLNE AKTIVITY

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu: voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu, výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže, sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Uzávierka: Deadline: 30. september 2019. Maximálna výška podpory je 1 500 €.

Web výzvy: https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity