2% pre ZKSM

Aktualizované: január 2019

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete (2%, 3%) z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich ZKSM, čím nám pomôžete zefektívniť našu prácu s mládežou, v nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať pokyny. Ďakujeme vám za vašu pomoc!

Ak chcete darovať 2% (3%) z vašej dane ZKSM, tu nájdete ako postupovať.

2% (3%) pre konkrétne OC alebo spoločenstvo

Ak chcete venovať 2% (3%) konkrétnemu oblastnému centru, spoločenstvu, alebo priamo na celoslovenský projekt ZKSM postupujte takto:

• prefoťte si vyplnené tlačivá ešte pred poslaním na daňový úrad. Prefotené tlačivá zhromažďuje vedúci oblastného centra, do ktorého spoločenstvo patrí a zašle ich mailom na 2percenta@zksm.sk alebo poštou do 31.05.2019. Spoločenstvá, ktoré nie sú členmi ZKSM a nepatria pod konkrétne OC, nemôžu pre svoju činnosť získavať 2% alebo 3% prostredníctvom ich poukázania ZKSM.

 

Pokyny na poukázanie 2% (3%) pre činnosť ZKSM

1. Pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

2. Pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

3. Pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Popis ako preukázať darované 2% na IC ZKSM:

Nárok OC na 2% je nutné preukázať IC (kancelárii ZKSM)

  • kópiami  vyhlásení (zamestnanci) alebo stranou z daňového priznania, kde sú uvedené údaje o poukázaných 2% (fyzické a právnické osoby) v papierovej forme  alebo elektronicky. 
  • zaslať poštou na ZKSM, P.O. Box 23, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo naskenované elektronicky na 2percenta@zksm.sk.

Údaje, ktoré potrebujeme na dokladoch vidieť:

  • Identifikácia ZKSM
  • Suma darovaných 2%
  • Podpis darcu
  • Doklady je potrebné doručiť na IC do 31.5.2019. V prípade odloženého podania daňového priznania (len fyzické a právnické osoby) do 30.9.2019.