Vďaka dodatočnej podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorú ako ZKSM v tomto roku ešte dostaneme, vyhlasujeme MIMORIADNY INTERNÝ GRANT na podporu aktivít našich spoločenstiev.
 
Túto výzvu sme nazvali "ROZŠÍR SVOJE SRDCE" a je zameraná na dve oblasti. Na rast spoločenstva samotného a na službu a aktivity spoločenstva "do vonku". Túžime, aby naše spoločenstvá a ich členovia sami rástli a zároveň aby rástli v rozdávaní sa a službe iným.
 
ZKSM vyčlenilo na tento MIMORIADNY INTERNÝ GRANT sumu 10 000 €. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 €. Každé spoločenstvo môže predložiť max. 2 projekty, t.j. jeden na každú oblasť.

V nasledovken tabuľke sú uvedené výsledky mimoriadnej grantovej výzvy. Schválili sme tieto projekty: 

 

 

 


Celú výzvu MIMORIADNÉHO INTERNEHO GRANTU nájdete v .pdf formáte kliknutím na banner nižšie.