INTERNÝ GRANT ZKSM 2019

Po uzatvorení grantovej výzvy, ktorú ZKSM každoročne ponúka na podporu dobrovoľníckej činnosti, spolupráce a angažovanosti spoločenstiev sme z 30- tich doručených žiadostí o grant schválili 21 projektov. 

Oblasti Interného grantu: 

1. Participácia
2. Dobrovoľníctvo
3. Zdravie a zdravý životný štýl
4. Práca s mládežou
5. Práca s mládežou pri riešení výziev

V nasledovnej tabuľke sú uvedené výsledky grantovej výzvy. Schválili sme tieto projekty: 

 

Manuál k Internému grantu si môžete stiahnuť TU