Aj tento rok k vám prichádzame s novým Interným grantom, ktorý môžete získať pre vaše spoločenstvo. 

Interný grant je nástroj, ktorým ZKSM motivuje a zároveň podporuje mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti.

Oblasti Interného grantu: 

1. Participácia
2. Dobrovoľníctvo
3. Zdravie a zdravý životný štýl
4. Práca s mládežou
5. Práca s mládežou pri riešení výziev

Dôležité informácie k výzve:

1. výzva: 1. 4. - 17.4.2019
2. výsledky: 30.4.2019
3. realizácia projektov: 1.5.2019 - 31.8.2019
4. vyúčtovanie: 2 týždne po realizácii projektu, najneskôr do 15.9.2019

Manuál k Internému grantu si môžete stiahnuť TU.