INTERNÝ GRANT 2018

Veľmi sa tešíme, že Vám môžeme oznámiť skvelú správu  o udelení dotácie  pre projekty, ktoré sa zapojili do  Interného grantu ZKSM 2018 a  splnili všetky podmienky potrebné pre schválenie.


Do 8. Apríla 2018 nám prišlo spolu 33 žiadostí v sume 7435 eur. Hodnotiaca komisia  rozhodla o udelení dotácie pre 22 projektov v celkovej sume 4865 eur.
 

Všetky projekty, ktoré sa zapojili do Interného grantu boli veľmi zaujímavé, žiaľ nie všetky úplne splnili kritériá pre pridelenie dotácie z tohtoročného Interného grantu.  

V nasledujúcej tabuľke nájdete rozpis schválených projektov.

 

 

Manuál k internému grantu nájdete na tomto odkaze