INTERNÝ GRANT 2018

V roku 2018 sme prijali 33 žiadostí, z ktorých sme podporili 22 projektov s celkovou finančnou podporou 4865 eur. Projekty boli tentokrát zamerané na 5 oblasti: participácia, dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý životný štýl, práca s mládežou a práca s mládežou pri riešení výziev. 

V nasledujúcej časti nájdete krátky popis niektorých z nich, aby ste sa nimi mohli inšpirovať a zapojiť sa v rámci vašich spoločenstiev do Interného grantu ZKSM aj v roku 2019:

 

IG 2018 - Nitra - It´s Possible - Mladí mladým

IG 2018 - OC Trenčín Juh - Farský deň

IG 2018 - Bánovce nad Bebravou - Mladí pre mesto

IG 2018 - MPKS - Videokampaň Premeniť

IG 2018 - MPKS - Informačná kampaň o separácii odpadu na festivale Campfest

IG 2018 - Bárka - Dobrovoľníci pre dobrovoľníkov

IG 2018 - Malacky - V zdravom tele zdravý duch

 

Manuál k internému grantu nájdete na tomto odkaze