INTERNÝ GRANT ZKSM 2017

V roku 2017 sme prijali 39 žiadostí, z ktorých sme podporili 26 projektov s celkovou finančnou podporou 5425 eur. Projekty boli tentokrát zamerané na 6 oblasti projektu Umenie milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, umenie viesť a snívať.

V nasledujúcej časti nájdete krátky popis niektorých z nich, aby ste sa nimi mohli inšpirovať a zapojiť sa v rámci vašich spoločenstiev do Interného grantu ZKSM aj v roku 2018:

 

IG ZKSM 2017 - NOVÉ ZÁMKY - NOVOZÁMOCKE FARSKÉ HUDOBNÉ LETO

IG ZKSM 2017 - SP - DETSKÝ KÚTIK

IG ZKSM 2017 - SNV - (NE)OBJAVENÝ JANKO SILAN

IG ZKSM 2017 - SNV - OBJATIE PRE DETI BEZ RODIČOV

IG ZKSM 2017 - SNV - POSOLSTVO

IG ZKSM 2017 - SNV - REGIONÁLNE STRETNUTIE SPOLOČENSTIEV

IG ZKSM 2017 - SNV - RADOSŤ ZO ŽIVOTA

IG ZKSM 2017 - SNV - MLADÍ A KRESŤANIA V KOMUNÁLNEJ POLITIKE

IG ZKSM 2017 - TRENČÍN - "WORKSHOP Y"

IG ZKSM 2017 - TRENČÍN - LAICKÉ ĽUDOVÉ MISIE

IG ZKSM 2017 - TRENČÍN - ZÁŽITKOM K ROZVOJU ČLOVEKA

IG ZKSM 2017 - TRNAVA - BUĎTE AKO DETI

IG ZKSM 2017 - ZEFIRÍN - KOČOVNÁ GALÉRIA

IG ZKSM 2017 - ZVOLEN - ABY PUSTÝ DVOR NEBOL PUSTÝ

IG ZKSM 2017 - ZVOLEN - MISIE NA INTERNÁTOCH