Interný grant ZKSM 2016

V roku 2016 bol Interný grant ZKSM zameraný na štyri oblasti:

- vzdelávanie,

- spolupráca,

- angažovanosť,

- propagácia.

Celkovo sme prijali 39 žiadostí, z ktorých sme podporili 35 projektov. Napokon bolo uskutočnených 29 projektov v celkovej hodnote 5542 €.

V nasledujúcej časti nájdete krátky popis o každom z nich, aby ste sa nimi mohli inšpirovať a zapojiť sa v rámci vašich spoločenstiev do Interného grantu ZKSM 2017:

 

OC Zvolen, spoločenstvo Záhonok - Napíš si ikonu - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-napis-si-ikonu

OC Bárka, spoločenstvo Sekčov - Metodika Verím v Boha - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-barka-sekcov-metodika-verim-v-boha Metodické materiály Verím v Boha nájdete: http://www.animator.sk/pre-deti/-/blogs/modlitba-verim-v-boha

OC Zvolen, CUP zbor - Nech je naše sídlisko krajšie - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-nech-je-nase-sidlisko-krajsie

OC Snina, spoločenstvo BD -Týždeň pre rodinu - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-tyzden-pre-rodinu

OC Trenčín, spoločenstvo Nové mesto : Praktická služba - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-prakticka-sluzba

OC Trenčín, spoločenstvo Nové mesto - Žatva - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-zatva

OC Spišská Nová Ves, Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite: Pokračujeme v sieťovaní spoločenstiev z Ružomberka a okolia -  http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-pri-katolickej-univerzite-sietovanie-spolocenstiev

OC Stará Ľubovňa: H2O pre birmovancov http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-stara-lubovna-h2o-pre-birmovancov

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo Lúčne kvety: Zelenšie lúky - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-zelensie-luky

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo Ludrová: Preč s hrdzou - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-ludrova-prec-s-hrdzou-

OC Holubica, Lienočky: Roztancované generácie
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-holubica-lienocky-roztancovane-generacie

OC Spišská Nová Ves, Važec: Komunikuj efektívne - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-komunikuj-efektivne-

OC Spišská Nová Ves, Važec: Máš veľkú hodnotu 
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-vazec-mas-velku-hodnotu

OC Trenčín, Nové mesto: Modrý koberec
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-trencin-nove-mesto-modry-koberec

OC Bratislava, Chesed Adonai: Hľadanie stratenej ovečky
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-bratislava-chesed-adonai-hladanie-stratenej-ovecky 
Metodické materiály O stratenej ovečke nájdete: http://www.animator.sk/pre-deti/-/blogs/o-stratenej-ovecke

OC Spišská Nová Ves, Jerichove trúby: Deň spoločenstiev na Spiši
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-den-spolocenstiev-na-spisi

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo Pavol: Upratovanie a obnova židovskeho cintorina v Levoči - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-cistenie-a-obnova-zidovskeho-cintorina-v-levoci

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo Dávid: Dobrovoľníci pre deti
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-david-dobrovolnici-pre-deti

OC Trenčín, Stretko Beluša: Workshop Y - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-workshop-y

OC Bratislava, KMBA Emericum: Mladí mladým - http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-emericum-mladi-mladym-

OC Bárka, JV Ašad: Obnova náučného chodníka Bučí Laz
http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-barka-jv-asad-obnova-naucneho-chodnika-buci-laz

OC Bratislava, Nemecky Anem: Eko vikend http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/projekty-ig-zksm-eko-vikend

OC Košice - Eastnet http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-kosice-eastnet 

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo JKM: Firestarter http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-jkm-firestarter

OC Spišská Nová Ves, spoločenstvo JKM: Empire http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-jkm-empire

OC Trenčin JUH, spoločenstvo Južania: Stretnutie dekanátnych zástupcov nitrianskej diecézy http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-trencin-juh-spolocenstvo-juzania-stretnutie-dekanatnych-zastupcov-nitrianskej-diecezy

OC Bratislava, spoločenstvo KMBA: Lifenet http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-bratislava-spolocenstvo-kmba-lifenet

OC Spišská Nová Ves, IC SNV: Lifenet bulletin http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-spisska-nova-ves-spolocenstvo-ic-snv-lifenet-bulletin

OC Bárka,  Dom Júdov: Refresh myself  http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-barka-dom-judov-refresh-myself

OC Trenčín, Stretko Beluša: Má to zmysel http://www.zksm.sk/novinky/-/blogs/oc-trencin-stretko-belusa-ma-to-zmysel