• Zaži silu spoločenstva
  • Osobný rast - neformálne vzdelávanie - objavovanie talentov
  • Sieťovanie - prepájanie - spolupráca
  • Služba - dobrovoľníctvo - potenciál
  • Tvorivosť - inovatívnosť - originalita
  • Otvorenosť - rozmanitosť - prijatie

Godzone magazín 52

GDZN MGZN 51

Konferencia učiteľ

Godzone magazín 50

Godzone Magazín 49

Godzone magazín 47

Godzone magazín 46

Nový level vo vzťahoch

Nový level v modlitbe

Nový level vo chválach

Nový level v spolupráci

Nový level v misiách

Nový level v identite muža

Nový level v dôvere

Nový level - Poznať Boha viac

Godzone tour 2016 - Nový level

Zaži silu spoločenstva

Žrebovanie výhercov spätnej väzby ZKSM

Godzone Magazín 43 - Radosť

Godzone magazín 42 - Všetci za Jedného

Godzone magazín - Novosť

Požehnanú Veľkú noc

Požehnanú Veľkú noc a radosť so Vzkrieseného vám praje ZKSM

"Spoločenstvo aj v tvojom meste"

40 Dní modlitieb a pôstov 2016

Godzone magazín 39 - Milosrdenstvo

Si kľúčový

Godzone magazín

Godzone message

Projekty ZKSM - Škola animátorského sprevádzania

Projekty ZKSM - Líderská animátorská škola

Projekty ZKSM - Animátorské školy

Projekty ZKSM - Kresťan v politike

ZKSM hodnoty - Služba

Projekty ZKSM - Katarínka

Projekty ZKSM - Lifenet

Projekty ZKSM - Godzone

Hodnoty ZKSM - Božie Kráľovstvo

Hodnoty ZKSM - Láska

Hodnoty ZKSM - Vzdelávanie

Hodnoty ZKSM - angažovanosť a participácia

Hodnoty ZKSM - Otvorenosť

ZKSM hodnoty - Spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Kresťanské spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Sieťovanie

ZKSM hodnoty - Prijatie

Hodnoty ZKSM Vzťahy

 
Projekty ZKSM
ZKSM má širokú paletu aktivít práce s mládežou