• Osobný rast - neformálne vzdelávanie - objavovanie talentov
  • Sieťovanie - prepájanie - spolupráca
  • Služba - dobrovoľníctvo - potenciál
  • Tvorivosť - inovatívnosť - originalita
  • Otvorenosť - rozmanitosť - prijatie
 
Projekty ZKSM
ZKSM má širokú paletu aktivít práce s mládežou