• Osobný rast - neformálne vzdelávanie - objavovanie talentov
  • Sieťovanie - prepájanie - spolupráca
  • Služba - dobrovoľníctvo - potenciál
  • Tvorivosť - inovatívnosť - originalita
  • Otvorenosť - rozmanitosť - prijatie

Godzone magazín 42 - Všetci za Jedného

Godzone magazín - Novosť

Požehnanú Veľkú noc

Požehnanú Veľkú noc a radosť so Vzkrieseného vám praje ZKSM

"Spoločenstvo aj v tvojom meste"

40 Dní modlitieb a pôstov 2016

Godzone magazín 39 - Milosrdenstvo

Si kľúčový

Godzone dokument

Godzone magazín

Godzone message

Projekty ZKSM - Škola animátorského sprevádzania

Projekty ZKSM - Líderská animátorská škola

Projekty ZKSM - Animátorské školy

Projekty ZKSM - Kresťan v politike

ZKSM hodnoty - Služba

Projekty ZKSM - Katarínka

Projekty ZKSM - Lifenet

Projekty ZKSM - Godzone

Hodnoty ZKSM - Božie Kráľovstvo

Hodnoty ZKSM - Láska

Hodnoty ZKSM - Vzdelávanie

Hodnoty ZKSM - angažovanosť a participácia

Hodnoty ZKSM - Otvorenosť

ZKSM hodnoty - Spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Kresťanské spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Sieťovanie

ZKSM hodnoty - Prijatie

Hodnoty ZKSM Vzťahy

 
Projekty ZKSM
ZKSM má širokú paletu aktivít práce s mládežou