• Zaži silu spoločenstva
  • Osobný rast - neformálne vzdelávanie - objavovanie talentov
  • Sieťovanie - prepájanie - spolupráca
  • Služba - dobrovoľníctvo - potenciál
  • Tvorivosť - inovatívnosť - originalita
  • Otvorenosť - rozmanitosť - prijatie

Konferencia učiteľ

Konferencia

Konferencia Učiteľ

Konferencia Učiteľ

Konferencia Učiteľ

Godzone magazín 50

Godzone Magazín 49

Godzone magazín 47

Godzone magazín 46

Godzone magazín 46

Nový level vo vzťahoch

Nový level v modlitbe

Nový level vo chválach

Nový level v spolupráci

Nový level v misiách

Nový level v identite muža

Nový level v dôvere

Nový level - Poznať Boha viac

Godzone tour 2016 - Nový level

Zaži silu spoločenstva

Žrebovanie výhercov spätnej väzby ZKSM

Godzone Magazín 43 - Radosť

Godzone magazín 42 - Všetci za Jedného

Godzone magazín - Novosť

Požehnanú Veľkú noc

Požehnanú Veľkú noc a radosť so Vzkrieseného vám praje ZKSM

"Spoločenstvo aj v tvojom meste"

40 Dní modlitieb a pôstov 2016

Godzone magazín 39 - Milosrdenstvo

Si kľúčový

Godzone dokument

Godzone magazín

Godzone message

Projekty ZKSM - Škola animátorského sprevádzania

Projekty ZKSM - Líderská animátorská škola

Projekty ZKSM - Animátorské školy

Projekty ZKSM - Kresťan v politike

ZKSM hodnoty - Služba

Projekty ZKSM - Katarínka

Projekty ZKSM - Lifenet

Projekty ZKSM - Godzone

Hodnoty ZKSM - Božie Kráľovstvo

Hodnoty ZKSM - Láska

Hodnoty ZKSM - Vzdelávanie

Hodnoty ZKSM - angažovanosť a participácia

Hodnoty ZKSM - Otvorenosť

ZKSM hodnoty - Spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Kresťanské spoločenstvá

Hodnoty ZKSM - Sieťovanie

ZKSM hodnoty - Prijatie

Hodnoty ZKSM Vzťahy

 
Projekty ZKSM
ZKSM má širokú paletu aktivít práce s mládežou